Header_ny3

Nedenfor, vil det bli lagt ut Årsmøteinnkallinger for hvert år

Det vil i forbindelse med Hadelandsutstillingen den 9.mai bli avholdt årsmøte i Beagle Ringen Norge.

Forslag eller saker som skal behandles under årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.

Forslag eller saker sendes til e-post: styret@beagleringen.no

Forslag til kandidater i styret må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato.

Følgende er på valg:
· Nestleder: Anne Marit Olsen
· Styremedlem: Julianne Olsen
· Varamedlem: Bent Arild Storløkken
· Varamedlem: Dag Gøran Moen

Forslag sendes til leder i Valgkomiteen, Arve Hansen: e-post: arvehans@online.no
Sett av dato, meld på til utstilling, så sees vi på årsmøtet.


Årsmøtet i BRN vil starte kl.16:00 den 9.mai, og at adressen for dagen er Noil-huset - Oppdalslinna 401 - 2740 Roa

Følg link HERDommer på utstillingen er Lars Widèn fra Sverige.
Påmelding kan gjøres via MIN SIDE på www.nkk.no eller gå direkte inn HER