Header_ny3

Nedenfor, vil det bli lagt ut Årsmøteinnkallinger for hvert år

Det vil i forbindelse med Hadelandsutstillingen den 9.mai bli avholdt årsmøte i Beagle Ringen Norge.

Forslag eller saker som skal behandles under årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.

Forslag eller saker sendes til e-post: styret@beagleringen.no

Forslag til kandidater i styret må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato.

Følgende er på valg:
· Nestleder: Anne Marit Olsen
· Styremedlem: Julianne Olsen
· Varamedlem: Bent Arild Storløkken
· Varamedlem: Dag Gøran Moen

Forslag sendes til leder i Valgkomiteen, Arve Hansen: e-post: arvehans@online.no
Sett av dato, meld på til utstilling, så sees vi på årsmøtet.

Dommer på utstillingen er Lars Widèn fra Sverige.
Påmelding kan gjøres via MIN SIDE på www.nkk.no eller gå direkte inn HER