Header_ny3

Nedenfor, vil det bli lagt ut Årsmøteinnkallinger for hvert år

Husk at forslag eller saker som skal behandles under årsmøtet må være styret i hende senest 13.mai 2023.
Forslag eller saker sendes til e-post: styret@beagleringen.no
 
Forslag til kandidater i styret må være Valgkomiteen i hende senest 6.mai 2023.
Følgende er på valg:
Leder: Tore Aaslund
Styremedlem: Bjørn Halvorsen
Styremedlem: Dag Gøran Moen
Varamedlem: Bent Arild Storløkken
Varamedlem: Geir Erling Birkeland
Forslag sendes til leder i Valgkomiteen, Arve Hansen: e-post: arvehans@online.no