Header_ny3

Om Beagle Ringen Norge

Beagle Ringen Norge (BRN) er en sammenslutning av lokale ringer. BRN er en uoffesiell rase-ring og er underlagt NHKF.
BRN skal arbeide for ansvarlig hundehold og for utvikling og forbedring av rasen Beagle.

Lokalringene har forskjellige aktiviteter gjennom året, som utstillingstrening (ringtrening), blodsportrening, jaktslipp på høsten, medlemsmøter, treff osv.

Vi har aktive lokalringer i: Trøndelag, Innlandet, Østlandet, Østfold, Telemark, Aust Agder og Vest Agder. Vestfold og Buskerud er ikke aktive pr nå, men vi håper at de igjen blir aktive på sikt.

Alle lokalringene skal hvert år ha årsmøte innen en fastsatt dato, de kan vedta å foreslå medlemmer til BRN`s hovedstyre og medlemmer til avlsrådet. De kan også velge å fremme saker for Representskapet (RS) som er BRN`s høyeste besluttende organ.

RS skal hvert år velge nytt styre (2-3 medlemmer samt leder på valg hvert år), og de skal velge BRN`s kandidater til Avlsrådet for beagle. Avlsrådet for beagle velges av NHKF`s RS hvert år.

BRN skal utgi medlemsblad, drifte hjemmeside, arrangere Nordisk mesterskap for beagle hvert 3.år, være bindeledd mellom lokalringene, kreve inn kontingent, betale ut igjen til lokalringene, representere BRN utad, se til at RS`s bestemmelser blir utført, forberede RS møtene osv.

Hovedstyret har flere møter i året, de fleste av dem er nå på SKYPE, samt hyppig kontakt via e-post og telefon. I 2013 ble det gjennomført et møte i august der styret var samlet. Styremedlemmene er spredt fra Trøndelag til Aust Agder, så avstandene er store.

 I år skal det på de lokale årsmøtene og på RS tas stilling til styrets forslag til nye lover for lokalringene og for BRN, da de gamle lovene sist ble revidert i 1994. NKK og NHKF har endret sine regler, og BRN bør også endre sine regler. Vi forsøker da å endre ordlyden for bedre å tilpasse oss bruken av internett, sms osv, da dette vil redusere en del porto utgifter for både lokalringene og BRN.

Om Avlsrådet for Beagle

Avlsrådet for Beagle er et organ tilknyttet Norske Harehundklubbers forbund, og medlemmene av avlsrådet blir valgt på NHKF`s representantskapsmøte. Medlemmene av avlsrådet blir valgt inn på bakgrunn av deres kunnskap og interesse for rasens videreutvikling. Avlsrådet sin rolle er å være et rådgivende organ. 

Avlsrådets oppgave er å kontinuerlig følge beaglens utvikling og holde seg informert om resultater av ulike parringskombinasjoner. Avlsrådet sammenstiller fakta om hundenes drevprøver, viltsporprøve og utstillingsresultater. På denne måten kan avlsrådet gi god informasjon til tispe og hannhundeiere om gode og mindre gode kombinasjoner. Dette arbeidet forbedrer hele tiden vår rase, Beagle.

En minst like viktig oppgave er å gi råd til de som ønsker å anskaffe seg en beaglevalp. Avlsrådet skal alltid gi en så nøytral og fyldig informasjon som mulig til valpekjøpere slik at de ikke risikerer å anskaffe seg en valp etter mindre gode kombinasjoner. En valpekjøper kan alltid med stor tillitt henvende seg til avlsrådet for tips og rådgivning i forbindelse med anskaffelse av beagle.