Header_ny3

Statutter

Under ligger søknadsskjemaer på avls og oppdretterpriser

Søknadsfrister/innsending:
 
For jaktavlspriser og jaktoppdretterpriser, senest 1.4, altså 1 april hvert år
HUSK Å LES LENGER NED ANG POENGFORDELINGENE SLIK AT DET BLIR RIKTIG
 
Det skal søkes på fastlagt skjema som finnes på BRNs hjemmeside, søknadene sende som e-post til BRNs adresse.
 
Prisene skal utdeles på lokalringenes årsmøter.
Søknadsfristen må overholdes

Søknaden, sendes:  soknader@beagleringen.no

JAKTAVLSPRISER.

Hannhunder:

Valør. Minste poengsum Maks antall avkom Under minimum antall tisper
Bronse 50 poeng 8 avkom 2 tisper
Sølv 90 poeng 14 avkom 3 tisper
Gull 130 poeng 20 avkom 4 tisper

 

Tisper:  

Valør Minste poengsum Maks antall avkom Etter minimun antall hanner
Bronse 30 poeng 5 avkom
Sølv 45 poeng 7 avkom 2 hanner
Gull 65 poeng 10 avkom 2 hanner

       
 
JAKTOPPDRETTERPRISER    
 

Valør Minste poengsum Maks antall avkom Under minimun antall tisper
Bronse 50 poeng 8 avkom 2 tisper
Sølv 90 poeng 14 avkom 3 tisper
Gull 130 poeng 20 avkom 4 tisper


 
GRUNNPOENG:    

Premie Poeng
1 premie hare 10 poeng
1 premie rev, rådyr, hjort 8 poeng
2 premie alle viltslag 5 poeng
3 premie alle viltslag 3 poeng

   
   
 
TILLEGGSPOENG     
 

Aktivitetspoeng
Excellent på utstilling, etter fyllte 15 mnd 1 poeng
CK på utstilling 2 poeng
CACIT på jaktprøve 2 poeng
Jaktchampionat 2 poeng

  
 

 
 
·        Bare HØYESTE poeng for den enkelte hund teller.
·        Av summen får høyst 1/3 av poengene være vunnet utenfor Norge.
·        Av summen får høyest 1/3 være vunnet som tilleggspoeng.
·        Pris av samme valør kan ikke tildeles flere ganger.
·        Prisene kan kun tildeles medlemmer av BRN og hunder eid av medlemmer i BRN.
·        Med oppdretter menes innehavere av et kennelnavn. For oppdrettere uten kennelnavn gjelder at samme person eller gruppe av personer står som              oppdrettere av alle hundene som teller til prisene.
 
·        Prisene kan ikke tildeles andre raser enn beagle.
 
 

.


 
 

.

Under ligger lister med alle valører av avls og oppdretterpriser