Header_ny3

Beaglen i dag

Skrevet av Nils T. Kjøsnes

I NKK (Norsk kennel klubb) sitt register tilhører beaglen gruppe 4/6 og går under betegnelsen drivende hunder. Beaglen er en populær jakthund og har i de senere år vært den største rasen av drivende hunder organisert under NHKF (Norske harehund klubbers forbund). De ti siste årene har det i snitt blitt registrert 285 beagler årlig. Harehundrasene har generelt hatt en merkbar tilbakegang i antall registreringer de siste årene. Årsaken til dette kan være at det har blitt mindre hare og at det har blitt vanskeligere å rekruttere nye jegere til denne fine og tradisjonsrike jaktformen. Beaglen har til tross for dette beholdt sin popularitet og har bare hatt en liten tilbakegang. Det skyldes nok først og fremst beaglens allsidighet som jakthund. Beaglen er opprinnelig en harehund brukt i sitt hjemland, England, til å jage hare. Beaglen ble også i Norge først og fremst brukt til harejakt, men etter hvert har det blitt mer og mer vanlig å bruke den til jakt på flere viltarter. I dag brukes beaglen som drivende hund på hare, rev, rådyr og hjort, men enkelte bruker den også til sporhund på elg. Beaglen er en spornøye hund, og det gjør den godt egnet som ettersøkshund. Dens brede anvendelighet og ikke minst dens fabelaktige gemytt og tiltalende utseende, er nok de viktigste årsakene til at beaglen er så populær i Norge i dag.  

Curt – Christer Gustafson karakteriserer i sin bok «Beagle» beaglen som den lille støveren med de store egenskapene. Ja, en beagle med de riktige jaktegenskapene er en dyktig jakthund. Det viser prøveresultatene gjennom mange år, og flere og flere har fått øynene opp for dette. Den er fullt på høyde med de andre drivende hundene og har hatt ei voldsom fin utvikling fra først på 50 – tallet og fram til i dag. I de siste årene har vi hatt rundt 125 starter på jaktprøver hvert år. Vi har fått mange jaktpremierte beagler og etter hvert mange jaktchampioner, viltsporchampioner og utstillingschampioner. I tillegg er rasen sunn med få sykdommer og har gjennomgående et meget godt funksjonelt eksteriør.

Beaglen har et tiltalende utseende, og mange har nok falt for dens bedende øyne og sjarmerende uttrykk. Det er viktig å huske at beaglen først og fremst er en jakthund. Utstillinger er en fin aktivitet som mange beagleeiere liker å være med på. Utstillinger er også en del av avlsgrunnlaget, og det er fint å se en beagle med korrekt eksteriør og elegante bevegelser. Men utseende må aldri gå på bekostning av jaktegenskapene i avlen. Det har tatt mange generasjoner å forme den gode jakthunden vi har i dag, og det påligger oppdretterne et stort ansvar i å ta vare på og videreforedle dette.