Header_ny3

Beste dag 1
Fra høyre
Beste hund :Ansarebos Mimmi
Nr 2: Përäpoksän Paukku
Nr 3: Vistenas Challe

Vi gratulerer så mye og ønsker dere lykke til i morgen




NORDISK MESTERSKAP 2021

Nordisk Mesterskap, vil i 2021 bli arrangert av Sørlandet harehundklubb.
Datoene er 26 og 27 november 2021.

PROGRAM

· 
Nordisk mesterskap for beagle 2021.
Litt info om høstens mesterskap.
Nordisk Mesterskap, vil i 2021 bli arrangert av beagleringen Vest-Agder i sammen med Sørlandet harehund klubb. Datoene er 26 og 27 november 2021.
Prøvens referanse nr er 45-21078 og 45-21079
Det deles ut CACIT på prøven, det betyr at det skal starte 10 hunder.
• 4 fra Norge (3 hunder deltar på det norske laget, i tillegg deltar 1.reserve)
• 3 fra Sverige
• 3 fra Finland.
Deltakerne på det norske laget er informert fra BRN om uttaket.

• N J(D)CH Dyrkamyra`s Nato -NO41332/14                                             175+169+174     518 poeng           
- Eier: Kim Johnny Fløtnes
•N J(D)CH SE J (KOMBI)CH Brodern's EK-Fru.Johnsen - NO38586/18           172+167+170     509 poeng
- Eier: Espen Kerim
•N J(D)CH Happy - NO46452/19                                                               172+170+163     505 poeng
- Eier: Trond Lillebjerka
• 1.reserve: N SE J(D)CH Vidringstadsjegerens Kita - NO44571/17.            168+168+164     500 poeng
- Eier: Bjørn Vidringstad.
• 2.reserve: N J(D)CH Tellus - NO41331/15                                               164+165+170     499 poeng
- Eier: Trygve Strand