Header_ny3

Vi takker våre sponsorer for støtten

Nordisk mesterskap
FOR BEAGLE

 
25. – 26. NOVEMBER 2017
SELBU


VELKOMMEN!
Velkommen til nordisk mesterskap for beagle 2017 som arrangeres i Selbu med Selbusjøen Hotell og Gjestegård som hovedkvarter. Arrangementet er et samarbeid mellom Beagleringen Norge, Beagleringen Trøndelag og Trøndelag harehundklubb.
Målet med nordisk mesterskap er å utvikle beaglen som jakthund innen de nordiske landene og å skape kontakt mellom de nordiske lands beagleklubber, jaktprøvedommere, oppdrettere og beagleeiere. Ved å møtes til slike konkurranser kan vi utveksle erfaringer innen avlsarbeidet og gjøre beaglen bedre kjent som jakthund for en bredere jegerkrets.
I 2001 ble nordisk mesterskap for beagle også arrangert i Selbu. Den gangen var det mye snø, men kombinasjonen gode hunder og en rik harebestand i alle terrengene gjorde at vi fikk mange premieringer.
Vi vet at det ligger mye trening bak å få fram gode hunder som kvalifiserer seg til start i nordisk mesterskap. Det er ni erfarne og dyktige beagler som skal konkurrere mot hverandre, og etter to dager skal vi kåre en vinner. Vi håper på gode og like forhold og mange premieringer. Med dette ønsker vi deltagerne lykke til med håp om at den beste vinner!
Vi vil også takke dommerne som velvillig stiller opp og gjør det mulig å arrangere ei slik jaktprøve.
 
 

Stein Aasheim                                                                                                 Dag Rune Løberg                           
leder i Beagleringen Trøndelag                                                                               leder i Trøndelag harehundklubb           

Nils T. Kjøsnes
prøvelederPROGRAM

Fredag 24. november                  
Kl. 19.00                                                              Åpning, defilering og dommermøte
Kl. 20.00                                                              Middag og sosialt samvær
 
Lørdag 25. november   
Kl. 06.30                                                              Frokost
Kl. 07.45                                                              Utkjøring til terrengene
Kl. 08.30                                                              Slipp (jaktprøven starter)
Kl. 17.00                                                              Dommermøte
Kl. 19.00                                                              Middag
 
Søndag 26. november  
Kl. 06.30                                                              Frokost
Kl. 07.45                                                              Utkjøring til terrengene
Kl. 08.30                                                              Slipp (jaktprøven starter)
Kl. 16.00                                                              Mat (kaldbufet)
Kl. 17.00                                                              Dommermøte
Kl. 18.00                                                              Premieutdeling og avslutning