Header_ny3

Tore Aaslund, ble leder under årsmøte 29 mai i 2021.
Avbildet med hunden NJCH Trollskogen's TT Asterix aka UNO fra NM Småhund i 2018

LEDER:
Tore Aaslund
Solheimvegen 36
2817 GJØVIK
TLF: 456 05 018
Mail
NESTLEDER:
Anne Marit Olsen
Svanvikvegen 342
3739 Skien
tlf 952 38 208
Mail
STYREMEDLEM:
Julianne Olsen
Movegen 13
2864 Fall
Tlf: 936 60 552
Mail
STYREMEDLEM
Bjørn Halvorsen
Klypaveien 18
1890 Rakkestad
Tlf: 955 20 907
Mail
STYREMEDLEM:
Geir Erling Birkeland
Østre Tromøyvei 888, 
4812 Kongshavn
Tlf: 413 38 982
MAIL
 
VARA:
Bent Arild Storløkken
Movegen 13
2864 FALL
Tlf 465 46 337
Mail
VARA:
Dag Gøran Moen
Gislesjøveien 33
3739 Skien
Tlf 922 07 413
Mail
REVISOR: 
Berit Seljåsen
VARAREVISOR: 
Olav Seljåsen
MEDLEMSANSVARLIG/WEBMASTER:
Julianne Olsen
Movegen 13
2864 Fall
Tlf: 936 60 552
Mail: beagleringen@hotmail.com
Valgkomite:
MAIL