Header_ny3

Lokalringene i BRN

Beagle Ringen Norge (BRN) er en sammenslutning av lokale ringer. BRN er en uoffesiell rase-ring og er underlagt Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF).

BRN skal arbeide for ansvarlig hundehold og for utvikling og forbedring av rasen Beagle.
Lokalringene har forskjellige aktiviteter gjennom året, som utstillingstrening (ringtrening), blodsportrening, jaktslipp på høsten, medlemsmøter, treff osv.

Vi har aktive lokalringer i: Trøndelag, Innlandet, Østlandet, Østfold, Telemark, Aust Agder og Vest Agder. Vestfold og Buskerud er ikke aktive nå, men vi håper at de igjen blir aktive på sikt.

OPPFORDRING TIL LOKALRINGENE!!!


Mye av informasjonen om styrene i lokalringene er gammel og utdatert, og vi håper at de nye styrene vil sende oss en mail med informasjon om nytt styre.
 
Det kan være en tekstfil med protokollen fra årsmøtet, eller bare en liste med navn og kontaktdata slik at lokalringene kan bli oppdatert med korrekt styre.

Husk at lokalringene også kan sende inn annet stoff som de ønsker på få inn på sitt område på vår nye hjemmeside.

Send til webmaster