Header_ny3
Det norske laget gjorde en formidabel innsats og ble lagvinnere for 2018
Den individuelle liste viser att Skredbekken's Arlanda Quinzy ble nr.2 og Tico nr.3.Begge disse er innstilt til Nordisk jaktchampionat.
Beagleringen gratulerer med både fin laginnsats og individuelle resultater.