Header_ny3

Beagle Ringen Telemark og Vestfold 2024

LEDER Anne Marit Olsen, MAIL
NESTLEDER Morten Heyn Tveitan MAIL
KASSERER Kai Inge Dalen MAIL
OPPNEVNT SEKRETÆR Linn Løvstad MAIL
STYREMEDLEM Dag Gøran Moen MAIL
STYREMEDLEM Egil Hansen MAIL
1 Vara Bernt Rune Jore MAIL
2 Vara Per Skorge MAIL
HJEMMESIDE Hjemmeside: https://b-r-t.no/
Facebook: Beagle Ringen Telemark og Vestfold