Header_ny3

BLI MEDLEM I BEAGLE RINGEN


§3-2 Møte og stemmerett
Alle BRN’s medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

INNMELDINGSSKJEMA

Fyll ut skjema til venstre og klikk "Send" hvis du ønsker å bli medlem av Beagle Ringen.

Når vi har mottatt din innmelding vil du få tilsendt innbetalingsgiro fra vår kasserer. NB! Innmeldinger foretatt etter 15. oktober blir ikke fakturert før året etter.
For å ha stemmerett, må medlemskontigenten være betalt minst 3 uker før årsmøte, for å ha stemme og talerett.

* Obligatorisk felt