Header_ny3

Kjøp av beagle

I dag har vi et bredt utvalg av gode beagler, og det er mulig å velge valper fra mange interessante kombinasjoner. Men hva skal en se etter når en skal kjøpe en beaglevalp? Det enkleste er å ta kontakt med valpeformidler og avlsrådet for å få informasjon om hvilke kull som finnes eller er under planlegging. Der kan en også få informasjon om foreldrenes tidligere avkom, foreldrenes søsken, foreldre og besteforeldre og svar på det en måtte undres på om rasen. 

Ønsker du å lete og finne ut ting selv, bør du se etter følgende:

Jaktegenskaper.
Det viktigste her er hvordan foreldrenes avkom fra eventuelle tidligere kull har utviklet seg. Er flere jaktpremiert, er dette positivt. Hvis det er første kullet til foreldrene, og hvis tidligere valper ikke er gamle nok til jaktprøver ennå, ser en på hvordan søsken til foreldrene og foreldrene selv har prestert på jaktprøver. Neste blir så besteforeldre, oldeforeldre, osv., men det blir mer usikkert jo lengre ut i slektsleddet en kommer. Vær kritisk til hunder som ikke kan dokumentere jaktegenskaper (jaktpremieringer).

Gemytt.
Hvordan er foreldrenes gemytt? Størst betydning har tispa som preger valpene til de leveres til nye valpekjøpere.

Eksteriør.
Det er ønskelig å avle beagler med godt eksteriør, og da kan en se på hvordan foreldrene har gjort det på utstilling.


Du får også et godt inntrykk av valpenes gemytt og eksteriør når du besøker kullet før levering.

I en prioritering av egenskaper, må en huske at eksteriør aldri må gå på bekostning av gemytt og jaktegenskaper.