Header_ny3

Statutter for årets hund

 
Statuttene ble vedtatt på styremøtet 14.des 2015, og de gjelder fra 2016
 
Poeng beregnes på grunnlag av intill 4 resultater – hvorav minst 1 er jaktprøve.
Jaktprøver må være fra jaktprøvesesongen, mens utstillingene følger kalenderåret. Det vil si at årets hund 2016 beregnes på grunnlag av resultater i følgende periode:
·         Jaktprøver       1.9.2015 - 1.4.2016
·         Utstillinger     1.1.2015 - 31.12.2015
 
Deretter gjelder følgende perioder:
·         Jaktprøver       1.9 - 1.4          (September aktuelt år til april neste år)
·         Utstillinger       1.1 - 31.12      (Det aktuelle kalenderåret)
 
Det er kun en tellende premiegrad (poeng) pr.jaktprøve/utstilling.
 
ÅRETS BEAGLE BRT

Jaktprøver Poeng Utstilling Poeng
Norsk mester 35 Cacib/Res.cacib 10
Nordisk mester 30 Cert/CK 9
Exellent 7
SP prøve ÅP prøve Very Good 5
1 Hare 24 1 Hare 20 Good 4
1 Rev 18 1 Rev 15
1 Rådyr/Hjort 16 1 Rådyr/Hjort 13
2 Hare 12 2 Hare 10
2 Rev 9 2 Rev 7
2 Rådyr/Hjort 8 2 Rådyr/Hjort 6
3 Hare 6 3 Hare 5
3 Rev 4 3 Rev 3
3 Rådyr/Hjort 4 3 Rådyr/Hjort 3

Statutter for vandrepokal ved Thk’s utstilling.


Statuttene gjelder fra 2015 med endringer av 14.12.2015 (Saksliste 2015_02 sak5.)
 
Trefat med logo som går til vinner (BIR) på Thk’s utstilling.
3 napp i pokalen for å få den tildelt til odel og eie.
Går ut etter 10 år (2025) om ingen har tatt den til odel og eie med 3 napp i pokalen.
Fatet følger medlemsutstillingen til Trøndelag harehundklubb og tidspunkt annonseres i BRT’s aktivitetskalender  når dato/sted er fastsatt av THK for utstillingen.
 

Statutter for vandrepokal ved Stiklestadutstillingen.


Statuttene ble vedtatt på styremøtet 14/12-2015
 
Statuttene gjelder fra utstillingen 2016
Trefat med logo utdeles til den som vinner (BIR) ved Stiklestad utstillingen.
Går til eier har vunnet pokalen 3 ganger med 2 forskjellige hunder.
 

Statutter for vandrepokal gitt av  kennel Tjiermedalen.

Trefat med logo utdeles til den som blir (BIM) ved Stiklestad utstillingen.
Går til eier har vunnet pokalen 3 ganger med 2 forskjellige hunder.Om der ikke blir utdelt BIM til noen hund så beholder BRTrøndelag pokalen i hvile til neste gang BIM utdeles.
Om Stiklestadutstillingen skulle avvikles skal styret i BRTrøndelag vurdere å flytte denne
Vandrepokal til annen utstilling.
Eier må være medlem av BRTrøndelag