Header_ny3

Nytt fra Trøndelag

Utstilling Trøndelag Harehundklubb 30.05.15

BIR Setervollens B Radar til Monica Lauritsen

BIM Skredbekkens B-Luna til Roy Sandgrind.

Dommmer: Lars Widen