Header_ny3

Beagle Ringen Trøndelag 2024

Leder Kjell Morten Staberg   MAIL
Nestleder Ole Martin Almlid
Styremedlem Paul Bengt Larsen
Styremedlem Vibeke Brøttemsmo
Styremedlem Sindre Letnes
Styremedlem Kehinde Karlsen
Vara Asle Moen
Vara Sondre Rolandsen
Hjemmeside https://www.facebook.com/groups/268672830927639/?ref=share