Header_ny3

VALGKOMITE 2021

 

Forslag på kandidater, kan sendes til: valg@beagleringen.no
Leder:
Arve Hansen
(Ny 2021 -1 år overtatt for Gitte Lindgren)
 

Tom Roar Andersen ( ny 2021 - 1 år)
 

Marion Askeland (ny 2020 - 2 år)
 
Vara:
Henning Sørbønsveen (202 1- 1 år)