Header_ny3


ÆRESMEDLEM
 
Anne Marit Olsen ble utnevnt til æresmedlem i Beagle Ringen på BRN sitt RS i 2010. Begrunnelsen for utnevnelsen var den store innsatsen hun har lagt ned i Beagle Ringen gjennom mer enn 20 år. BRN ble stiftet 22/4-1988 og Anne Marit var med helt fra starten, først som sekretær både i interimstyret og etterpå i det valgte styret, og senere som leder av BRN i mange år.
 
Både styret og RS støttet forslaget, og Anne Marit Olsen ble da utnevnt til æresmedlem i Beagle Ringen Norge.

Bjørn Halvorsen, ble utnevnt til æresmedlem i Beagle Ringen Norge under årsmøte 21 mai 2022.
Begrunnelsen for utnevnelsen er hans innsats og engasjement både i styret i BRN i en årrekke samt i avlråd for Beagle.