Header_ny3

Søknad Hannhundlisten  • (max 50 MB)

NB!

Dersom du ikke ønsker å benytte dette søknadskjema online, kan du printe ut siden, fylle inn søknadskjema og sende pr post eller e-post.
Husk å legge ved bilde av hunden.

Kriterier:
  • Hannhundlisten omfatter norskeide hunder inntil de fyller 10 år.
  • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.
  • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
  • Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.
  • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
  • Hunder med mer enn 70 avkom skal ikke anvendes mer i avl i henhold til FCI`s retningslinjer. 
  • Hunden skal ha kjent MLS status (N/N (Fri) eller N/MLS (Bærer).
  • Hunder med MLS (MLS/MLS) tas ikke inn på listen og skal ikke anvendes i avl.
  • For hunder som blir satt inn på listen etter 01.06.20 kreves kjent Lafora epilepsi status (N/N (Fri) eller N/LAF (Bærer)).
Hunder med Lafora epilepsi (LAF/LAF) tas ikke inn på listen og skal ikke anvendes i avl.
 
Oppfyller hunden din disse kriteriene så fyll ut søknadskjemaet og send til avlsrådet for beagle.
 
NB! Det er eierne av hannhundene sitt ansvar å melde fra til avlsrådet om endringer. Dette gjelder nye data eller frafall fra hannhundlisten. Listen er ordnet i alfabetisk rekkefølge. Stamtavlen til hunden får du opp ved å trykke på hundens navn.

Les de fullstendige kriteriene for hannhundlisten her