Header_ny3

Søknadskjema godkjent/anbefalt paring

  • Tidspunkt for når man forventer att paring kan være aktuelt  • (max 50 MB)

NB!

Dersom du ikke ønsker å benytte dette søknadskjema online, kan du printe ut siden, fylle inn søknadskjema og sende pr post eller e-post.
Husk å legge ved bilde av hunden.

Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:

  •     Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
  •     Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.
  •     Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
  • Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.
  •     Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
  •     Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
  •     Vi oppfordrer hundeeiere som tenker å bruke tispene sine i avl til å teste dem for MLS og Lafora epilepsi.


Les de fullstendige kriteriene her.