Header_ny3

Lafora epilepsi
 

Epilepsi er en av de hyppigste kronisk nevrologiske sykdommene hos hund og som rammer ca. 5 % av alle hunder. I Norge er det registrert få tilfeller av epilepsi på beagle. I den norske beagleundersøkelsen avlsrådet gjennomførte i 2017 svarte 0,5 % av 212 at de hadde hatt beagler med epilepsi. Avlsrådet kjenner til noen få tilfeller i tillegg til disse, men samlet sett er epilepsi et lite problem i den norske beaglestammen.

Nedarvingen av epilepsi er ikke klarlagt med unntak av en variant som heter Lafora epilepsi. Det antas at Lafora epilepsi har oppstått ved mutasjon og blitt spredd på grunn av innavl. Vanligvis vises sykdommen ved 5-6 års alder eller senere. Syke hunder kan derfor spre dette gjennom avl fordi de tilsynelatende ser helt friske ut før sykdommen utvikles. Denne formen for epilepsi er uhelbredelig og dødelig. Terapien er for tiden begrenset til behandling av anfall; egnet kosthold og medisinering som bidrar til å holde anfallene under kontroll.
Vi har blitt orientert om at det nå er registrert to beagler fra samme kull som har utviklet denne varianten epilepsi., og det er derfor ønskelig å få kartlagt hvor utbredd dette er i rasen. Lafora epilepsi nedarves recessivt på lignende vis som MLS, og det er utviklet en enkel test som kan identifisere syke individer, anleggsbærere og ikke bærere. Vi kan derfor unngå at vi avler syke individer og minske risikoen for å føre arveanleggene videre.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å bruke sine beagler i avl om å teste for denne sykdommen på samme måte som for MLS. Vi samarbeider med avlsrådene i Finland og Sverige, og de gir samme anbefaling til beagleeierne i sine respektive land.
 
Lafora epilepsi test og MLS test kan bestilles her:
https://www.genomia.cz/en/breed/beagle/