Header_ny3

Aseptisk meningitt.
 

Vi har fått informasjon om flere beagler som har symptomer på aseptisk meningitt. Andre navn på denne lidelsen er Beagle Pain Syndrome og beaglenakke. Dette er en ikke-smittsom form for hjernehinnebetennelse. Hunden blir altså ikke smittet av sykdommen, men blir "angrepet" av sitt eget immunforsvar. Symptomene kan være tiltagende nakkestivhet, høy feber og smerter ved bevegelse av hals og/eller hode. Hundene får oftest sykdommen når de er mellom 4 måneder og 10 måneder, men den kan også oppstå hos eldre hunder. Sykdommen kan komme tilbake etter symptomfrie perioder. Kun veterinærer kan stille riktig diagnose. Hunder som har hatt meningitt bør ikke avles på.

Avlsrådet har vært i kontakt med veterinærer som har kunnskap om sykdommen. Det er viktig å være klar over at riktig diagnose kun kan stilles ved spinalprøve. Hunder som har symptomer på aseptisk meningitt trenger ikke nødvendigvis å ha denne lidelsen. Det er derfor viktig at hunder som får symptomer på aseptisk meningitt straks blir brakt til veterinær som har kompetanse på og utstyr til å diagnostisere. Det er viktig å bemerke at ikke alle veterinærer kan stille en slik diagnose. Dette må dere undersøke før dere reiser til veterinæren. Vi kjenner tilfeller der hunder med symptomer på aseptisk meningitt viste seg å ha borreliose (fått av flåttbitt). Hunder som har symptomer på lidelsen bør heller ikke avles på. Det innføres ikke avlsrestriksjoner for foreldre og søsken.

Her er ei lenke til mer informasjon om aseptisk meningitt
http://www.aladarbeagles.com/beaglepain.html