Header_ny3

Helse


Vi har lenge hatt inntrykk av at beaglerasen har vært lite befengt med sykdommer uten at vi egentlig kunne dokumentere dette. Det finnes ingen fullgod oversikt over helseproblemene da verken forsikringsselskaper eller veterinærhøgskolen har systematiserte data om beaglens helse. Oppdrettere og andre beagleeiere har gitt liten informasjon til avlsrådet om helseproblemer. Opplysningene vi får blir tilfeldige og avhenger ofte av at noen har hørt eller sett. Mye av informasjonen om beagle og helse er derfor subjektiv. Avlsrådet gjennomførte i 2017 en spørreundersøkelse om blant annet helse i beaglerasen. Denne undersøkelsen gir også subjektive svar, men i og med at det var mulig å være anonym i besvarelsen, må vi gå ut i fra at svarene i hovedsak er korrekte.
Her er en oversikt over feil og sykdommer de 212 beagleeierne oppga:

 • 2,4 % feilaktig stilling av tennene
 • 1,4 % underbitt   
 • 1,4 % krokete hale                                                          
 • 0,9 % testikkel/testikler som ikke har kommet ned                                            
 • 0,5 % feil i skjelett (hals og rygg)                                   
 • 4,7 % hoftefeil                                       
 • 0,9 % for høy (over 41 cm)                                             
 • 4,2 % øyefeil                                           
 • 0,9 % hjertefeil                                                    
 • 0,5 % epilepsi                                         
 • 2,8 % allergi                                                                   
 • 4,2 % AMS (aseptisk meningitt)            
 • 3,8 % labbene blir for lett sår under jakt                         

Det som oftest går igjen er hoftefeil, øyefeil og AMS, men forekomsten av disse er likevel lav. Svarene sier ikke noe om hvilke hoftefeil og øyefeil dette gjelder. Når det gjelder AMS har avlsrådet vært i kontakt med veterinærer som har kunnskap om sykdommen. Det er viktig å være klar over at riktig diagnose kun stilles ved spinalprøve. Hunder som har symptomer på aseptisk meningitt trenger ikke nødvendigvis å ha denne lidelsen. Vi tolker derfor svarene dit hen at det er 4,2 % som har symptomer på MLS da vi har informasjon om at det er svært få som har fått diagnostisert lidelsen hos veterinær.

Svarene gir ingen overraskende resultater. Hypotesen var at beaglen er en frisk og sunn rase der sykdommer opptrer relativt sjeldent. Svarene vi fikk understøtter dette. Det er likevel viktig å være klar over at noen beagler har helseproblemer som går på det funksjonelle og som gjør at de fungerer dårlig som jakthunder. Andre har feil/sykdommer som ikke har betydning for det funksjonelle og beaglen som brukshund. Uansett skal det aldri avles på hunder som ikke er friske og sunne.