Header_ny3

Aktuelle valpekull og kriterier for tisper

Her finner du listen over godkjente og anbefalte paringer behandlet av Avlsrådet for Beagle. Her finner du også kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl.

NJ(D)CH = Norsk Jaktchampion
SE JCH = Svensk Jaktchampion 
FI JCH = Finsk Jaktchampion
NO UCH = Norsk Utstillingschampion
Trykk på hundens reg.nr og stamtavlen kommer opp. Stamtavlen på hannhunden inneholder fiktiv stamtavle med anbefalt/godkjent kombinasjon med tispe.
Trykk på hundens navn og bilde kommer opp om tilgjengelig.
Se hannhundlisten for mere informasjon om hannhunden.


Oppdatert pr.20.Mai 2024

Anbefalte paringer

Paring
forv.
April
SE J(KOMBI)CH N J(D)CH - Vidringstadsjegerens Ronja NO58758/20
Anbefales paret med:
NORD J(D)CH - Peräpöksän Paukku - FI33309/16

Oppdretter:
Håland, Tommy
Konsmoheiveien 68
4525 KONSMO
Tlf: 948 21 528
Mail: tommy_hille@hotmail.com
Valper født
5.april
Hanner -3
Tisper - 4
N J(D)CH - Fresia - NO47547/17
Anbefales paret med:
C.I.B N SE UCH N BS CH SE VCH - McHaire No More MR Nice Guy - SE37171/2020

Oppdretter:
Holth, Knut
Delingsrudveien 199
1850 MYSEN
Tlf: 924 08 444
Mail: Hildeml@hotmail.no
Paring
forv.
April/Mai
N SE J(D)CH N BS CH - Vidringstadsjegerens Dixie - NO58757/20
Anbefales paret med:
N J(D)CH - B A Lure Tord - NO52321/19

Oppdretter:
Vidringstad, Bjørn
Dueveien 3
4580 LYNGDAL
Tlf: 934 03 549
Mail: bjorn.vidringstad@outlook.com
Paret
23 April
J - Valsetåsen’s Bianca - NO58040/21
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Vistenas Nix - SE53384/2021

Oppdretter:
Rolandsen, Sondre
Øynavegen 27
7670 INDERØY
Tlf: 458 08 563
Mail: sondre.rolandsen@gmail.com
Paring
forv.
Feb/Mars
J - Vidringstadsjegerens Raja - NO58756/20
Anbefales paret med:
J - Røraskogens Ozzy Don - NO41230/19
N J(D)CH - Røraskogen's Glitter Zacko - NO39680/16

Oppdretter:
Tveitan, Morten Heyn
Osideveien 171
3750 DRANGEDAL
Tlf: 934 96 567
Mail: mortentveitan@hotmail.com
Paret
25.Mars
J - Fanta - NO64201/21
Anbefales paret med:
N BS CH N UCH - Aviatrix's Tim McGraw - NO52232/19

Oppdretter:
Brekkvasmo, Severin
Velvangsvegen 57
7580 SELBU
Tlf: 906 25 162
Mail: ingrid-stokke@hotmail.com
Valper født
28.Februar
Tisper - 4
Hanner - 3
N J(D)CH - Stabergsåsens Bixi - NO45173/17
Anbefales paret med:
N BS CH - Tyriberget's Tiko - NO39164/18

Oppdretter:
Høistad,Petter
Jørgen Moes gate 79
3612 KONGSBERG
Tlf: 952 19 974
Mail: hoistadp@gmail.com
Paret
26.mars
J - Brodern's Ronja Røverdatter - NO54950/16
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH NUCH - Setervollen´s Gea Mio - NO32181/21

Oppdretter:
Granheim, Odd Steinar
Krukhaugvegen 191
2635 TRETTEN
Tlf: 975 60 167
Mail: osgranheim@hotmail.com
Valper født
3.mai
Hanner - 3
Tisper - 2
J - Lucy - NO43810/20
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Bask - NO42988/21

Oppdretter:
Meland, Kai Jøran
Skjelstadmark veien 542
7520 HEGRA
Tlf: 936 52 326
Mail: Kaijoranmeland@hotmail.com
Paret
17.Mars
J - Sætre Brukets Tinka - NO45949/20
Anbefales paret med:
SE J(D)CH - Rabagasten's Hugo - NO41321/16

Oppdretter:
Hansen, Stein Marius
Brelandsveien 50
4532 ØYSLEBØ
Tlf: 947 87 641
Mail: steinmariushansen@outlook.com
Paret
08.mai
N UCH - Varmlis CB Tara - NO52591/17
N ORD J(D)CH N UCH - Setervollen's Gea Mio - NO32181/21

Oppdretter:
Hagen, Asle
Vollaveien 19
7125 VANVIKAN
Tlf: 911 48 868
Mail: Aslehagen@yahoo.no
Paring
forv.
Juni/Juli
J - Hippi - NO47410/21
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Bs Balder - NO47717/16

Oppdretter:
Green, Per
Åbyveien 46
3355 SOLUMSMOEN
Tlf: 918 08 294
Mail: per@blaa.no
Paring
forv.
Juni/Juli
N J(D)CH NUCH-Raolex Amy - NO56722/19
Anbefales paret med:
J - Sisu - FI45538/22

Oppdretter: 
Ole-Johan Eivindsen
Svenningdalsveien 247
Tlf:902 38 478
Mail:olejohaneivindsen@hotmail.com


Godkjente paringer.
 


 


 

KRITERIER TISPER


Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:
Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).

Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.

Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.

Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.

Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.

Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).

Vi oppfordrer hundeeiere som tenker å bruke tispene sine i avl til å teste dem for MLS og Lafora epilepsi.
 
Øvrige retningslinjer:
Ønsker du å ha valpekull på tispa di, anbefaler vi at du tar kontakt med avlsrådet for Beagle. Avlsrådet kan hjelpe deg med å finne egnet hannhund. Alle anbefalinger/godkjenninger vil fortløpende bli publisert på vår hjemmeside og på valpelisten som valpeformidler sender ut ved forespørsel. Dette vil være til stor hjelp når du skal selge valpene.

Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her.

Se også gjerne på NKK's reviderte retningslinjer av juni 2018.
Lastes ned som pdf her.

For å få paringen anbefalt eller godkjent, må tispeeier sende paringsforespørsel til avlsrådet for beagle: nilkjo@outlook.com eller fylle ut søknadskjema online her.

Avlsrådet har satt minimum behandlingstid til 14 dager, noe som innebærer at du som tispeeier må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares.

Paringer som går gjennom avlsrådet vil bli oppdatert fortløpende etter at paring er gjennomført og det er et krav at tispeeier skal melde fra om:

  • Når tispa ble paret
  • Når valpene er født
  • Hvor mange valper som er født og fordeling på kjønn
  • Når alle valpene er solgt.

Om avlsrådet ikke får oppdatering fra oppdretter innen rimelig tid så vil annonse på vår hjemmeside bli fjernet.
 
Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes /anbefales:

Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.

Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) og/eller Lafora epilepsi (N/LAF) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).

Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) og/eller Lafora epilepsi ((LAF/LAF) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.

Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.

Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.

Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.