Header_ny3

Bjørn Halvorsen, ble utnevnt til æresmedlem i Beagle Ringen Norge under årsmøte 21 mai 2022.
Begrunnelsen for utnevnelsen er hans innsats og engasjement både i styret i BRN i en årrekke samt i avlråd for Beagle.

 


OM AVL OG OPPDRETT AV BEAGLE

Retningslinjer for avlsarbeidet og RAS

Minimum behandlingstid på henvendelser er 14 dager- noe som innebærer at tispeeiere må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares. Dersom det er behov for det, hastebehandler avlsrådet henvendelser.

Bare norske henvendelser om paringer godkjennes/anbefales. Ved henvendelser fra utlandet bidrar avlsrådet med informasjon, men godkjenner/anbefaler ikke paringer. Ei heller tas disse paringene med på oversikten over valpekull.

Paringer som allerede er utført uten at tispeeier har vært i kontakt med avlsrådet i forkant, godkjennes/anbefales ikke.

Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes:

  • Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold
  • Paringer med hannhunder som er tatt bort fra hannhundlisten pga stort antall avkom godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.
  • Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) og/eller Lafora epilepsi (N/LAF) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).
  • Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) og/eller Lafora epilepsi ((LAF/LAF) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.
  • Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.
  • Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.
  • Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.

Ut over disse kriteriene gjelder følgende: