Header_ny3


Fra 01.01.2017 ble det innskjerping i reglene for innførsel/tilbakeførsel av hunder fra utlandet.
 
Hovedpoenget i de nye reglene er at hunder som tas med på utenlandsreise, må behandles i utlandet, før de tas med tilbake til Norge. Dette kan bli en utfordring for dem som f.eks. vil ha hunden med seg på en dagstur til Sverige eller Danmark, eller skal delta på en prøve eller utstilling i utlandet.

Etter 01.01.2017 SKAL ormekuren tas i utlandet 24 – 120 timer før innreise til Norge, og den må foretas av veterinær og stemples i passet. Det blir ikke lenger tillatt å ta den obligatoriske ormekuren mot revens dvergbendelorm i Norge, før utreise, selv om returen skjer innenfor de 24 - 120 timene. Det er to måter dette kan gjøres på:

Enten:
Behandling i utlandet 24 – 120 timer før innreise til Norge, skal foretas av veterinær og stemples i passet. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og etter det har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne ekstra behandlingen kan eier utføre selv.
 
Eller:
Alternativt for de som reiser ofte til Sverige eller Danmark, kan hunden behandles to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, før avreise. Behandlingen må deretter løpende bli gjentatt innenfor et tidsrom på maksimum 28 dager etter forrige behandling. Det må gis avsluttende behandling etter hjemkomst. Samtlige behandlinger må være gitt av veterinær, og må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Denne behandlingen kan gjennomføres i Norge.
Når du krysser grensen inn til Norge med hunden må det, med dette alternativet, være dokumentert at hunden har blitt behandlet minst to ganger i løpet av de siste 28 dagene. På denne måten kan hunden reise til Sverige eller andre europeiske land hvor revens dvergbendelorm finnes, og returnere til Norge uten den spesifiserte behandlingen 24-120 timer før innreise til Norge.
 
Det er ikke lenger mulig å ta med hunden på kortere turer enn 24 timer uten å ha gjennomført to behandlinger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom, samt avsluttende behandling etter siste hjemkomst.
 
Dersom du skal til utlandet på en enkelttur må du sørge for at hunden får behandling hos veterinær i landet du reiser til, 24 – 120 timer før du krysser grensen til Norge.

Les hele artikkelen her: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/viktig-informasjon-til-hundeeiere?publisherId=10773547&releaseId=13699064