Header_ny3

Frist for registrering av ettersøkshunder i eget lag er 1. april


NKK minner om at fristen for å registrere ettersøkshunder for eget lag er 1.april. 

Det  vil si at registreringsskjemaene for ettersøkshund må være Norsk Kennel Klub i hende senest 31. mars.
Registreringsskjema for ettersøkshund og kopi av kvittering for betalt 350.- kan scannes inn og sendes på e-post til ettersok@nkk.no

For å få godkjent ettersøkshund til bruk i eget jaktfelt og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt gjelder følgende: 

For lavbente drivende hunder:
Jaktprøvepremiert med hjort eller rådyr som drevdyr.
Bestått fersksporprøve med min. 7 poeng

Alle hundene må være ID merket og chip nummeret må være lagt inn i registeret til Dyreidentitet, før hunden kan godkjennes som ettersøkshund.
 
 
ETTERSØKSHUNDREGISTERET
Norsk Kennel Klub trenger hjelp til å oppdatere ettersøkshundregisteret, og ber klubber og forbund om hjelp til dette.
Har dere informasjon om hund eller fører som skal slettes, så send en e-post på ettersok@nkk.no slik at vi får slettet disse.