Header_ny3

Beagle Ringen Trøndelag 2020

Leder Kjell Morten Staberg
Nestleder Bente Myrslo Næss
Styremedlem/
kasserer
Edvin Fjølstad
Styremedlem Vibeke Brøttemsmo
Styremedlem Sindre Letnes
Styremedlem Morten Dragsnes
Vara Paul Bengt Larsen
Vara Carl Morten Overskaug
Hjemmeside https://www.facebook.com/groups/268672830927639/?ref=share