Header_ny3

KOMMISJONSMÅLING


 

Høydemåling av beagle.
Beaglen har en ønsket mankehøyde mellom 33 cm – 40 cm. Dette gjelder både tisper og hanner. Det er en kjent sak at mange av våre beagler (spesielt hannhunder) har opp imot maks ønsket høyde. Noen er også over. Dette er ei utfordring i avlen. I og med at vi også har mange høye tisper, blir det vanskelig å finne hanner som passer til disse. På grunn av dette og at høyden på hunder som skal brukes til jakt på rådyr og hjort ikke må overskride 41 cm, er det ønskelig at vi får flere hunder som er lavere.
Det er ikke obligatorisk måling av høyden på beagle på utstillinger i Norge. Noen ganger blir det også målt feil av ulike årsaker. Avlsrådet tok derfor initiativ til å få innført høydemåling (kommisjonsmåling) for flere år siden med brev til NKK via NHKF. Vi har ikke fått gjennomslag for dette ennå. En eksakt høydemåling (kommisjonsmåling) foregår ved at minst to autoriserte dommere måler hundens høyde, fastsetter denne og registrerer den på et skjema. Hundens mankehøyde blir da endelig. Kommisjonsmåling er et begrep NKK bruker knyttet til raser med typebestemmelser og høydeseleksjon. Vi vil derfor bruke begrepet høydemåling av beagle.
Vi ser nå at noen utstillingsarrangører annonserer med at de gjennomfører høydemåling i tillegg til selve utstillingen. I den sammenheng er det utarbeidet et skjema som beagleeierne kan bruke. Når hannhundeierne søker avlsrådet om å få hannhunden sin inn på hannhundlisten, kan et slikt skjema legges ved. Det samme kan tispeeiere som søker anbefaling gjøre. Målingen må være utført etter at hunden har fylt 15 måneder, gjennomført på plant underlag og underskrevet av to autoriserte dommere.
Skjema kan lases ned nedenfor

Når din hund er kommisjonsmål, ønsker avslådet at det sendes en kopi/bilde av skjema som skal sendes til
avlsraadet@beagleringen.no