Header_ny3

Aktuelle valpekull og kriterier for tisper

Her finner du listen over godkjente og anbefalte paringer behandlet av Avlsrådet for Beagle. Her finner du også kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl.

NJ(D)CH = Norsk Jaktchampion
SE JCH = Svensk Jaktchampion 
FI JCH = Finsk Jaktchampion
NO UCH = Norsk Utstillingschampion
Trykk på hundens reg.nr og stamtavlen kommer opp. Stamtavlen på hannhunden inneholder fiktiv stamtavle med anbefalt/godkjent kombinasjon med tispe.
Trykk på hundens navn og bilde kommer opp om tilgjengelig.
Se hannhundlisten for mere informasjon om hannhunden.


Oppdatert pr.21.september 2023

Anbefalte paringer

Paret
24 august
N J(D)CH - Vangsmarka's B Zita  - NO52235/18
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Bask - NO42988/21

Oppdretter:
Valseth, Tor Harald
Tesliåsen 26
7059 JAKOBSLI
Tlf: 990 36 857
Mail: valseth@me.com
Valper født
20 juli
Tisper-4
Hanner-3
J - Hålandsbotn Mina - NO56841/18
Anbefales paret med:
NO J(D)CH SE J(HA)CH - Vistenas Challe - SE16647/2016

Oppdretter:
Tønnesen, Bjørnar
Apalvegen 27
5416 STORD
Tlf: 916 11 309
Mail: bjornar.tonnesen@gmail.com
Valper født
2.juli
Tisper-2
Hanner-3
N J(D)CH - Varmlis Lb Sally - NO44758/21
Anbefales paret med:
Vistenas Nix - SE53384/2021

Oppdretter:
Eivindsen, Bjørn
Svenningdalsveien 228
8685 Trofors
Tlf: 988 35 035
Mail: beivin@hotmail.com
Paring
forv.
November
J - Isabygdens Ciara - SE14378/2021
Anbefales paret med:
N J(D)CH N UCH - Våttåfjellets Doffen - NO31540/19
J - Raolex Axel - NO58911/21
J - Ozzy - NO46450/19

Oppdretter:
Skavhaug, Ida Mari Storhaug
Henningvolvegen 106
7711 STEINKJER
Tlf: 902 25 190
Mail: idamari.skavhaug@outlook.com
Paring
forv.
Okt,Nov.
N BS CH - Sætre Brukets Rally - NO37710/19
Anbefales paret med:
N J(D)CH N UCH - Våttåfjellets Doffen - NO31540/19
N SE J(D)CH  N UCH - Hålandsbotn Rolf - NO46873/19
SE J(D)CH - Rabagasten's Hugo - NO41321/16

Oppdretter:
Schøyen, Pia Charlotte
Klokkerudveien 83
1550 HØLEN
Tlf: 959 62 881
Mail: piaa.schoyen@gmail.com


Godkjente paringer.
 

Valper
født 20 aug.
Tisper - 1
Hanner - 2
N SE FI J(D)CH - Aha Knerten's Tikka - NO39542/18
Godkjennes paret med:
N J(D)CH - Setervollen's Gea Mio - NO32181/21

Oppdretter:
Sjøvold, Mari Kristin
Flønesvegen 236
7580 SELBU
Tlf: 936 26 996
Mail: frerub.kennel@gmail.com


 


 

KRITERIER TISPER


Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:
Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).

Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.

Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.

Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.

Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.

Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).

Vi oppfordrer hundeeiere som tenker å bruke tispene sine i avl til å teste dem for MLS og Lafora epilepsi.
 
Øvrige retningslinjer:
Ønsker du å ha valpekull på tispa di, anbefaler vi at du tar kontakt med avlsrådet for Beagle. Avlsrådet kan hjelpe deg med å finne egnet hannhund. Alle anbefalinger/godkjenninger vil fortløpende bli publisert på vår hjemmeside og på valpelisten som valpeformidler sender ut ved forespørsel. Dette vil være til stor hjelp når du skal selge valpene.

Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her.

Se også gjerne på NKK's reviderte retningslinjer av juni 2018.
Lastes ned som pdf her.

For å få paringen anbefalt eller godkjent, må tispeeier sende paringsforespørsel til avlsrådet for beagle: nilkjo@outlook.com eller fylle ut søknadskjema online her.

Avlsrådet har satt minimum behandlingstid til 14 dager, noe som innebærer at du som tispeeier må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares.

Paringer som går gjennom avlsrådet vil bli oppdatert fortløpende etter at paring er gjennomført og det er et krav at tispeeier skal melde fra om:

  • Når tispa ble paret
  • Når valpene er født
  • Hvor mange valper som er født og fordeling på kjønn
  • Når alle valpene er solgt.

Om avlsrådet ikke får oppdatering fra oppdretter innen rimelig tid så vil annonse på vår hjemmeside bli fjernet.
 
Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes /anbefales:

Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.

Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) og/eller Lafora epilepsi (N/LAF) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).

Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) og/eller Lafora epilepsi ((LAF/LAF) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.

Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.

Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.

Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.