Header_ny3

LEDER
Mitt navn er Arve Hansen, bor i Moss. Min første Beagle var Knerten, har etablert egen kennel Aha Knertens Kennel.
Livet har stort sett vært fylt opp med hunder, Cocker spaniel, Dvergpuddel, Basset petit, Labradorer og Beagler. Lever et aktivt liv med mange aktiviteter med mine hunder, utstilling, jaktprøver, viltspor og hverdagslydighet. Liker å konkurrere men hater å tape som tidligere valpeformidler Nanna Rolf sa «Her kommer Pokal Hansen»
Jeg er utdannet spordommer via Norsk Retriever Klubb avd. Østfold og dømmer aktivt fortsatt.
Hundesporten interesserer meg mye og jeg er villig å bruke ledig fritid til BRN. Det er vi i fellesskap som må frem snakke Beaglen. Håper at jeg som leder sammen med styret er ærlige, smarte, robuste og selvstendige og skaper enda større aktivitet i BRN.
Jeg har fokus på å frem snakke Beaglen med snert i humøret. Det er en allsidig hunderase med naturlige jaktegenskaper. En ypperlig familiehund da den koser seg i familie flokken – ref. den opprinnelige eksistens som pack-hund.
Jeg skal holde fokus på å spare omkostninger med også fokus på merinntekter slik at vi får et bedre overskudd i BRN. H orden på viktige oppdateringer og at lover og regler følges.
Målet er at vi alle er ambassadører og at du som medlem bidrar til å frem snakke Beaglen og Beagle Ringen lokalt og sentralt. Jo flere medlemmer blir det større aktivitet.

MVH

Arve Hansen

LEDER:
Arve Hansen
Trudvensgbakken 5
1597 Moss
tlf: 928 00 457
Mail
NESTLEDER:
Anne Marit Olsen
Svanvikvegen 342
3739 Skien
tlf 952 38 208
Mail
STYREMEDLEM:
Julianne Olsen
Movegen 13
2864 Fall
Tlf: 936 60 552
Mail
STYREMEDLEM/KASSERER:
Bjørn Halvorsen
Klypaveien 18
1890 Rakkestad
Tlf: 955 20 907
Mail
STYREMEDLEM:
Marius Githmark
Vatneveien Gitmark
4790 Lillesand
Tlf: 950 11 617
Mail
SEKRETÆR OG VARA:
Aina Jeanette Nusser Åsen
Møretrømoen 58
4886 Grimstad
TLF 94261808
Mail
VARA:
Kehinde Karlsen
Mellomveien 13
8906 Brønnøysund
TLF: 481 92 646
MAIL
REVISOR: 
Svein Gulliksen
VARAREVISOR: 
Berit Seljåsen
MEDLEMSANSVARLIG/WEBMASTER:
Julianne Olsen
Movegen 13
2864 Fall
Tlf: 936 60 552
Mail: beagleringen@hotmail.com
VALPEFORMIDLER:
Morten Åsen
MAIL