Header_ny3
LEDER:
Tore Aaslund
Solheimvegen 36
2817 GJØVIK
TLF: 456 05 018
Mail
NESTLEDER:
Anne Marit Olsen
Svanvikvegen 342
3739 Skien
tlf 952 38 208
Mail
STYREMEDLEM:
Julianne Olsen
Movegen 13
2864 Fall
Tlf: 936 60 552
Mail
STYREMEDLEM
Bjørn Halvorsen
Klypaveien 18
1890 Rakkestad
Tlf: 955 20 907
Mail
STYREMEDLEM:
Dag Gøran Moen
Gislesjøveien 33
3739 Skien
Tlf 922 07 413
Mail
VARA:
Bent Arild Storløkken
Movegen 13
2864 FALL
Tlf 465 46 337
Mail
VARA:
Jon Kåre Johnsson
Oksedalsvegen 10
3623 Lampeland
Tlf 469 31 780
MAIL
REVISOR: 
Svein Gulliksen
VARAREVISOR: 
Berit Seljåsen
MEDLEMSANSVARLIG/WEBMASTER:
Julianne Olsen
Movegen 13
2864 Fall
Tlf: 936 60 552
Mail: beagleringen@hotmail.com