Header_ny3

Valpeformidling

Valpeformidler har oversikt over hvem som har, og hvem som venter valper til enhver tid. Alle paringene valpeformidler fremmer er anbefalt/godkjent av avlsrådet for beagle.

Valpeformidler skal i alle henseende være en nøytral person, og har ingen verv i avlsrådet for beagle.
Valpeformidler har ikke anledning til å fremme valpekull som ikke er behandlet av avlsrådet for beagle.
Valpeformidler skal ikke vurdere ulike oppdrettere opp mot hverandre.
Valpeformidler skal behandle alle godkjente/anbefalte kull på lik linje, og har ikke anledning til å anbefale ett kull fremfor et annet.
Dersom valpeformidler selv har kull, skal dette behandles på lik linje med andre innmeldte kull.
Valpeformidlingens formål er å formidle kontakt mellom valpekjøpere og valpekull som er godkjent/anbefalt av avlsrådet for beagle.
Valpeformidler kan gi opplysninger pr. tlf, brev og mail. På forespørsel skal valpeformidler sende oversikt over alle kull som er anbefalt/godkjent av avlsrådet.

Valpeformidler for Beagle blir valgt for 1 år av gangen på representantskapsmøtet til Beagle Ringen Norge.