Header_ny3

Søknad Hannhundlisten


  • (max 50 MB)

NB!

Dersom du ikke ønsker å benytte dette søknadskjema online, kan du printe ut siden, fylle inn søknadskjema og sende pr post eller e-post.
Husk å legge ved bilde av hunden.


Kriterier:

  • Hannhundlisten omfatter norskeide hunder inntil de fyller 10 år.
  • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.
  • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
  • Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm.
  •  Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
  • Hunder med mer enn 70 avkom skal ikke anvendes mer i avl i henhold til FCI`s retningslinjer. 
  • Hunden skal ha kjent MLS status (N/N (Fri) eller N/MLS (Bærer)).
  • Hunder med MLS (MLS/MLS) tas ikke inn på listen og skal ikke anvendes i avl.

NB ! Det er eierne av hannhundene sitt ansvar å melde fra til avlsråd om endringer.

Les de fullstendige kriteriene for hannhundlisten her