Header_ny3

Søknad Hannhundlisten


  • (max 50 MB)

NB!

Dersom du ikke ønsker å benytte dette søknadskjema online, kan du printe ut siden, fylle inn søknadskjema og sende pr post eller e-post.
Husk å legge ved bilde av hunden.


Kriterier:

  • Hannhundlisten omfatter bare norskeide hunder født etter 2004.
  • Hunden skal ha oppnådd minst en tredje (3) premie på jaktprøve (hare, rådyr, rev eller hjort).
  • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling ved 15 måneders alder.
  • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet (0) bør ikke anvendes i avl.
  • Hannhund med mer enn 70 avkom bør ikke anvendes mer i avl i henhold til FCI`s retningslinjer.  
  • Hannhunder blir fjernet fra hannhundlisten når de fyller 10 år.

NB ! Det er eierne av hannhundene sitt ansvar å melde fra til avlsråd om endringer.

Les de fullstendige kriteriene for hannhundlisten her