Header_ny3


Oversikt over norskeide Beagler

MLS-TESTEDE
N/N= Fri
N/N*= Genetisk fri (Begge foreldre er fri)
N/MLS=Bærer 
MLS/MLS=Syk

LAFORA-TESTEDE
N/N= Fri
N/N*= Genetisk fri (Begge foreldre er fri)
N/LAF=Bære
r
LAF/LAF=Syk

Oppdatert pr.15/09 2020

Antall registrerte=768

Nedlastbar .pdf utgave kan du laste ned her:

Nye siden forrige oppdatering er merket med rød skrift