Header_ny3

Presentasjon av avlsrådet

Nils T. Kjøsnes, Leder for avlsrådet

Hei! Jeg ble valgt til leder for avlsrådet for beagle i mai 2015 og vil forsøke å bidra til at beaglen i Norge fortsatt utvikler seg positivt jaktlig, eksteriørt og helsemessig. Beaglen er en fantastisk jakthund, men også en super familiehund. Sammen må vi ta vare på dette og foredle den videre.

Jeg bor i Selbu og er rektor på ungdomsskolen i bygda. Vi er i dag en familie på fem som ferdes mye i naturen på jakt i jaktsesongen og på ski og fotturer resten av året.

Mitt første bekjentskap med beaglen kom i min barndom da familien anskaffet ei beagletispe. Hun ble lite brukt på jakt og ble derfor ingen god på jakthund. Da jeg ble 16 år og kunne jakte selv, lånte min bror og jeg beaglen Tuvlias Tone, av Peder Solem, som var en av de mest kjente beagleoppdretterne på denne tiden. Tone var en stødig jager, og da hun fikk valper med svensk jakt & utstillingschampion Timmy, kjøpte jeg ei tispe fra det kullet i 1977. Det var Tuvlias Heia, og hun ble stamtispa i mitt oppdrett (Våttåfjellet kennel).

Jeg har hele tiden etterstrebet gode jaktegenskaper, og tispene som har vært brukt i avl er alle jaktpremierte. Mitt oppdrett er lite, fordi alle beagler i vårt eie blir brukt på jakt til de blir gamle og helsa svikter. Da er det begrenset hvor mange hunder en kan følge opp.

Jeg har vært jaktprøvedommer siden 1984 og har opp gjennom årene dømt mange hunder, både beagler, drevere og støvere. På 90 – tallet satt jeg 8 år i avlsrådet for beagle, derav flere år som leder. Det blir derfor spennende å ta fatt på en ny periode. Jeg håper på et godt samarbeid med dere alle til rasens beste!

 

Bjørnar Tønnesen, Medlem i avlsrådet

Hei, eg er 38år og bur på Stord saman med min familie og har for tida tre beaglar. Harejakta har vert en del av min familie i alle år då min far og bestefar også var ivrige jegerar. I oppveksten hadde me ei hamiltontispe ved navn Siri. Etter den kjøpte far min ei beagletispe av en lokal oppdretter på Stord. Denne tispa lærte meg mykje om harejakt, og eg fekk min første beagle etter ho då me hadde et kull med Max til Kåre Inge Nilsen.

Interesse for jaktprøver kom først då eg kjøpte ei hamiltontispe i 2002. Denne tispa blei jaktpremiert ganske tidleg, og eg deltok på DM med henne. I 2004 var eg i Stavanger og henta ein ny beagle ved navn NJCH NUCH SJCH SUCH Carnelians Aramis Otto. Den hunden har vore og er meget spesiell for meg. Eg har også H Monti av Elgberget, som er jakt og utstillingschampion.

Eg holdt igjen Skrovelmyras Emil, etter Otto og Skrovelmyras Alexi i 2011, som vart jaktchampion i sesongen 2013/14. Denne hannhunden håper eg å få mykje moro med framover. Hundane mine får kun jage hare og vert prega på dette viltslaget frå dei er kvalpar.

Eg er oppdrettar på beagle og er opptatt av at når me skal ha kull, må me ha god tid til kvalpane og kvalpekjøparane.  Det er viktig å hjelpe og tilretteleggje slik at kvalpane får ein god start i ein trygg og god heim.

Eg er aktiv dommar i Vestlandets Harehundklubb og har dømt mange beaglar, drevere og støvere. Som leiar i jaktprøvekomiteen, har eg og vert prøveleiar for fleire DM for støvere. I tillegg er eg med i den lokale jeger og fiskeforeningen her på Stord.

Eg ser fram til tida som medlem av avlsrådet for beagle og håper på eit godt samarbeid med alle som «brenn for »rasen vår.

 

Stein Aasheim, Medlem i avlsrådet

Jeg fikk min første hund i 1976, men på grunn av arbeid og livssituasjon (sjømann og utenlandsopphold), ble hundeholdet litt av og på inntil først på nittitallet. Da bodde jeg i ei fjellbygd, og det var engelsk setter som stod mitt hjerte nærmest. Hadde også et par elghunder i denne perioden.

1993 hadde jeg mitt første kull med engelsk setter under kennelnavnet Tjiermedalen. Stort sett så har jeg bare kull når jeg har anledning til å ta avkom selv.

Jeg flyttet til Selbu i 2004, og da ble fuglejakt plutselig en dyr affære. I tillegg fikk jeg lange avstander til jaktterrengene. Jeg hadde hatt lyst på harehund i mange år, men da min filosofi går ut på ikke å ha hunder som jeg ikke kan bruke til det de er avlet for, så var ikke dette noe alternativ før jeg kom flyttende til Selbu. Jeg startet med en luzerner støver, men den hadde ikke de jaktegenskapene jeg ønsket. Etter hvert kom jeg i kontakt med harehundmiljøet i Trøndelag, og her ble jeg introdusert for beaglen. Jeg kjøpte min første beagle i 2006, og det ble et lykkelig valg. Beaglen er i tillegg til å være gode jakthunder også gode familiehunder med prima gemytt.

For å få inn nytt blod med gode jaktegenskaper, rettet jeg i 2014 blikket mot Finland. Det resulterte i en finsk import, som det skal bli spennende å arbeide videre med.

Avlsrådet for Beagle

LEDER:
Nils T. Kjøsnes
Skarodden 18, 7580 Selbu
Tlf. 996 19 090
E-post: nilkjo@outlook.com
MEDLEM: 
Stein Aasheim
Drivvollv. 28, 7596 Flaknan
tlf. 480 92 094
E-post: avlsraadet@tjiermedalen.no
MEDLEM:
Bjørnar Tønnesen
Apalvegen 27, 5416 Stord
tlf 916 11 309
E-post: bjornar.tonnesen@gmail.com
VARAMEDLEM:
Bjørn Halvorsen
Klypav. 18, 1890 Rakkestad
tlf. 955 20 907
E-post: bj.halvorsen@hotmail.com