Header_ny3

Aktuelle valpekull og kriterier for tisper

Her finner du listen over godkjente og anbefalte paringer behandlet av Avlsrådet for Beagle. Her finner du også kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl.

NJ(D)CH = Norsk Jaktchampion
SE JCH = Svensk Jaktchampion 
FI JCH = Finsk Jaktchampion
NO UCH = Norsk Utstillingschampion
Trykk på hundens reg.nr og stamtavlen kommer opp. Stamtavlen på hannhunden inneholder fiktiv stamtavle med anbefalt/godkjent kombinasjon med tispe.
Trykk på hundens navn og bilde kommer opp om tilgjengelig.
Se hannhundlisten for mere informasjon om hannhunden.


Oppdatert pr.23.april 2018

Anbefalte Paringer

Forventet paring
Feb/mars - 2018
N J(D)CH N VCH- Mac Skofs Diana, NO48653/14
Anbefales paret med:
SE JCH - Sakin Terry, SE30966/2013

Oppdretter:
Ole Martin Almlid
Vang Mossingveien 116, 7630 Åsen
Tlf:917 55 412
Mail: Lineschulze@hotmail.com
Paret
14..mars - 2018
J - Hålandsbotn Stella, NO34825/15
Anbefales paret med:
SE J(RÅ)CH - Røsholmhøgda's Charlie, NO37073/15

Oppdretter:
Sigbjørn Sande
Fladebyåsen 32, 1798 Aremark
Tlf:915 76 322
Mail: hasisa@online.no
Forventet paring
mars - 2018
J - Skredbekkens Aimee Cindy, NO45222/13
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH - Tico, NO56601/10

Oppdretter:
Lars Bønøgård
Danseberget 4, 1792 Tistedal
Tlf:924 81 556
Mail: Lars.bonogaard@stangeskovene.no
Paret
4.april - 2018
N SE J(D)CH - Tjiermedalen's L-Molly, NO40776/14
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH - Tico, NO56601/10

Oppdretter:
Tor Harald Valset
Markaplassen 259, 7054 Ranheim
Tlf:990 36 857
Mail: valseth@me.com
Forventet paring
Februar/mars
J - Emmy, NO43406/11
Anbefales paret med:
Våttåfjellets Pirka, NO55575/14

Oppdretter:
Mette Sirnes
Midtreina 6, 4400 Flekkefjord
Tlf:416 33 025
Mail: mette.sirnes@vabb.no
Paret
7.februar - 2018
N SE J(D)CH - Åmarkens Bella, SE47479/2010
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Tordenstjerne's One Step Up, NO37197/16

Oppdretter:
Anne- Katherine Danielsen 
Dæhlinvegen 15, 2730 Lunner
Tlf:909 17 167 - 924 24 800
Mail: chsyvert@online.no
Paret
9.mars - 2018
Raolex Flora, NO47572/13
Anbefales paret med:
Tommy, NO46903/15

Oppdretter:
Øystein Breie
Moavegen 16, 2690 Skjåk
Tlf:909 60 067
Mail: oysbreie@bbnett.no
Paret
20 april 2018
N J(D)CH - Røsholmhøgda's Råa, NO51499/12
Anbefales paret med:
NORD FI J(D)CH N VCH - Skredbekkens Alces Bruno, NO45220/13

Oppdretter:
Eskil Nicolai Rønning
Kvennhusvegen 5, 7608 Levanger
Tlf:901 15 921
Mail: eskil_86@hotmail.com
Paret
25.mars - 2018
Dyrkamyra's A'Toya, NO40631/15
Anbefales paret med:
Skredbekkens Alces Bruno, NO45220/13

Oppdretter:
Edvin Fjølstad
Ringleveien 1, 7655 Verdal
Tlf:413 29 848
Mail: edvinf68@gmail.com

KRITERIER TISPER

Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:

 • Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve og/eller ha begge foreldrene jaktpremiert og/eller ha minst to (2) jaktpremierte helsøsken eller avkom.
 • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
 • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
 • Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Vi oppfordrer hundeeiere til å MLS teste tisper som er tenkt brukt i avl.

Øvrige retningslinjer:

Ønsker du å ha valpekull på tispa di, anbefaler vi at du tar kontakt med avlsrådet for Beagle. Avlsrådet kan hjelpe deg med å finne egnet hannhund. Alle anbefalinger/godkjenninger vil forløpende bli publisert på vår hjemmeside, og vil i tillegg stå på valpelisten som valpeformidler sender ut ved forespørsel. Dette vil være til stor hjelp når du skal selge valpene.
 
Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her.
Se også gjerne på NKK's reviderte retningslinjer av juni 2016.
Lastes ned som pdf her

For å få paringen anbefalt eller godkjent, må tispeeier sende paringsforespørsel til avlsrådet for beagle: nilst@neanett.no eller fylle ut søknadskjema online her.

Avlsrådet har satt minimum behandlingstid til 14 dager, noe som innebærer at du som tispeeier må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares. 

Paringer som går gjennom avlsrådet vil bli oppdatert fortløpende, og det er et krav at tispeeier skal melde fra om:

 • Når tispa ble paret
 • Når valpene er født
 • Hvor mange valper som er født og fordeling på kjønn
 • Når alle valper fra kullet er solgt. 

Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes /anbefales:

 • Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.
 • Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).
 • Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.
 • Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.
 • Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.
 • Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.


Godkjente Paringer
Valper født
22.feb. - 2018
2 Tisper
1 Hann
N VCH - Gullknapp's F-Eira, NO50498/14
Godkjennes paret med:
NJV-14 SE UCH - Maliwick's Oh Em Gee, SE14936/2014

Oppdretter:
Berit Seljåsen
Gullknappvn.370, 4820 Froland
Tlf: 975 04 514
Mail: beritseljaasen@hotmail.no