Aktuelle valpekull og kriterier for tisper

Her finner du listen over godkjente og anbefalte paringer behandlet av Avlsrådet for Beagle. Her finner du også kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl.

NJ(D)CH = Norsk Jaktchampion
SE JCH = Svensk Jaktchampion 
FI JCH = Finsk Jaktchampion
NO UCH = Norsk Utstillingschampion
Trykk på hundens reg.nr og stamtavlen kommer opp. Stamtavlen på hannhunden inneholder fiktiv stamtavle med anbefalt/godkjent kombinasjon med tispe.
Trykk på hundens navn og bilde kommer opp om tilgjengelig.
Se hannhundlisten for mere informasjon om hannhunden.


Oppdatert pr.04.november 2017

Anbefalte Paringer

Valper født 16.sept.
3 hanner
2 tisper
J - Skredbekkens Bella-luna
NO34417/14
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Våttåfjellets DexterNO43498/12

Oppdretter:
Roy Sandgrind
Kaptein Roosens vei 33B, 7020 Trondheim
Tlf: 458 00 009
Mail:roysandgrind@hotmail.com
Paret 30.oktober 2017 J - Våttåfjellets Solo, NO43502/12
Anbefales paret med:
J - Hugo, NO44643/13
N J(D)CH - Skrovelmyras Emil, SE32461/2011
J - Ss-Balder, 26914/08

Oppdretter:
Cathrine Røgberg Hunsnes
Borgergrenda 49, 3514 Hønefoss
Tlf: 958 17 991
Mail: krine19@hotmail.com
Februar 2018 NUCH - Amy, NO48566/13
Anbefales paret med:
N SE VCH NORD UCH N J(D)CH
Setervollen's Bjeffende Casper, NO46798/12

Oppdretter:
Sveinung Storås
Bangsmoen, 2500 Tynset
Tlf: 924 60 283
Mail: svstora@online.no

KRITERIER TISPER

Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:

 • Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve og/eller ha begge foreldrene jaktpremiert og/eller ha minst to (2) jaktpremierte helsøsken eller avkom.
 • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
 • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
 • Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Vi oppfordrer hundeeiere til å MLS teste tisper som er tenkt brukt i avl.

Øvrige retningslinjer:

Ønsker du å ha valpekull på tispa di, anbefaler vi at du tar kontakt med avlsrådet for Beagle. Avlsrådet kan hjelpe deg med å finne egnet hannhund. Alle anbefalinger/godkjenninger vil forløpende bli publisert på vår hjemmeside, og vil i tillegg stå på valpelisten som valpeformidler sender ut ved forespørsel. Dette vil være til stor hjelp når du skal selge valpene.
 
Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her.
Se også gjerne på NKK's reviderte retningslinjer av juni 2016.
Lastes ned som pdf her

For å få paringen anbefalt eller godkjent, må tispeeier sende paringsforespørsel til avlsrådet for beagle: nilst@neanett.no eller fylle ut søknadskjema online her.

Avlsrådet har satt minimum behandlingstid til 14 dager, noe som innebærer at du som tispeeier må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares. 

Paringer som går gjennom avlsrådet vil bli oppdatert fortløpende, og det er et krav at tispeeier skal melde fra om:

 • Når tispa ble paret
 • Når valpene er født
 • Hvor mange valper som er født og fordeling på kjønn
 • Når alle valper fra kullet er solgt. 

Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes /anbefales:

 • Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.
 • Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).
 • Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.
 • Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.
 • Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.
 • Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.


Godkjente Paringer
Løpetid forventes
nov/des-2017
N VCH - Gullknapp's F-Eira, NO50498/14
Godkjennes paret med:
NJV-14 SE UCH - Maliwick's Oh Em Gee, SE14936/2014

Oppdretter:
Berit Seljåsen
Gullknappvn.370, 4820 Froland
Tlf: 975 04 514
Mail: beritseljaasen@hotmail.no