Aktuelle valpekull og kriterier for tisper

Her finner du listen over godkjente og anbefalte paringer behandlet av Avlsrådet for Beagle. Her finner du også kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl.

NJ(D)CH = Norsk Jaktchampion
SE JCH = Svensk Jaktchampion 
FI JCH = Finsk Jaktchampion
NO UCH = Norsk Utstillingschampion
Trykk på hundens reg.nr og stamtavlen kommer opp. Stamtavlen på hannhunden inneholder fiktiv stamtavle med anbefalt/godkjent kombinasjon med tispe.
Trykk på hundens navn og bilde kommer opp om tilgjengelig.
Se hannhundlisten for mere informasjon om hannhunden.


Oppdatert pr.11.januar 2018

Anbefalte Paringer

Forventet paring
Februar 2018
NUCH - Amy, NO48566/13
Anbefales paret med:
N SE VCH NORD UCH N J(D)CH
Setervollen's Bjeffende Casper, NO46798/12

Oppdretter:
Sveinung Storås
Bangsmoen, 2500 Tynset
Tlf: 924 60 283
Mail: svstora@online.no
Forventet paring
Feb/mars - 2018
N J(D)CH - Mac Skofs Diana, NO48653/14
Anbefales paret med:
SE JCH - Sakin Terry, SE30966/2013
SE UCH SE.N J(D)CH NORD M16 - Stigsjødalens Rex, SE31865/2013

Oppdretter:
Ole Martin Almlid
Vang Mossingveien 116, 7630 Åsen
Tlf:917 55 412
Mail: Lineschulze@hotmail.com
Forventet paring
Jan/februar - 2018
NO40631/15, Dyrkamyra's A'Toya
Anbefales paret med:
NORD FI J(D)CH N VCH - Skredbekkens Alces Bruno, NO45220/13

Oppdretter:
Edvin Fjølstad
Ringleveien 1, 7655 Verdal
Tlf:413 29 848
Mail: edvinf@vktv.no
Forventet paring
Jan/februar - 2018
J - Hålandsbotn Stella, NO34825/15
Anbefales paret med:
SE J(RÅ)CH - Røsholmhøgda's Charlie, NO37073/15
N SE VCH N J(D)CH N UCH - Setervollen's Bjeffende Radar, NO46799/12
N J(D)CH - Skrovelmyras Emil, SE32461/2011

Oppdretter:
Sigbjørn Sande
Fladebyåsen 32, 1798 Aremark
Tlf:915 76 322
Mail: hasisa@online.no
Forventet paring
Jan/februar - 2018
Dyrkamyra's Kaisa, NO53873/10
Anbefales paret med:
Ringo, NO37073/13
SE J(rå)CH - Røsholmhøgdas Charlie, NO37073/15
Våttåfjellets Pirka, NO55575/14

Oppdretter:
Bjørn Vidringstad
Dueveien 3, 4580 Lyngdal
Tlf:934 03 549
Mail: bjorn.vidringstad@if.no
Forventet paring
mars - 2018
J - Skredbekkens Aimee Cindy, NO45222/13
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH - Tico, NO56601/10

Oppdretter:
Lars Bønøgård
Danseberget 4, 1792 Tistedal
Tlf:924 81 556
Mail: Lars.bonogaard@stangeskovene.no
Paret 25.des. - 2017 N J(D)CH - Bråtåfjellas Klara, NO45447/12
Anbefales paret med:
SE J(rå)CH - Røsholmhøgdas Charlie, NO37073/15

Oppdretter:
Knut Holth
Delingsrudveien 199, 1850 Mysen
Tlf:924 08 444
Mail: hildeml@hotmail.no
Forventet paring
Desember-2017
Januar - 2018
N SE J(D)CH - Silver Creek S'bera, NO46635/11
Anbefales paret med:
N J(D)CH NMSP17 - Galder, NO45571/12

Oppdretter:
Brynjulf Strømsaas
Bangsmoen, 2500 Tynset
Tlf:900 85 103
Mail: bsm@bsmbil.no
Forventet paring
Februar/mars
N SE J(D)CH - Tjiermedalen's L-Molly, NO40776/14
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH - Tico, NO56601/10

Oppdretter:
Tor Harald Valset
Markaplassen 259, 7054 Ranheim
Tlf:990 36 857
Mail: valseth@me.com
Forventet paring
Februar/mars
J - Emmy, NO43406/11
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH - Sl Tigeren Jacob Av Elgberget, NO53247/10
N J(D)CH - Skrovelmyras Emil, SE32461/2011
Våttåfjellets Pirka, NO55575/14

Oppdretter:
Mette Sirnes
Midtreina 6, 4400 Flekkefjord
Tlf:416 33 025
Mail: mette.sirnes@vabb.no

KRITERIER TISPER

Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:

 • Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve og/eller ha begge foreldrene jaktpremiert og/eller ha minst to (2) jaktpremierte helsøsken eller avkom.
 • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
 • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
 • Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Vi oppfordrer hundeeiere til å MLS teste tisper som er tenkt brukt i avl.

Øvrige retningslinjer:

Ønsker du å ha valpekull på tispa di, anbefaler vi at du tar kontakt med avlsrådet for Beagle. Avlsrådet kan hjelpe deg med å finne egnet hannhund. Alle anbefalinger/godkjenninger vil forløpende bli publisert på vår hjemmeside, og vil i tillegg stå på valpelisten som valpeformidler sender ut ved forespørsel. Dette vil være til stor hjelp når du skal selge valpene.
 
Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her.
Se også gjerne på NKK's reviderte retningslinjer av juni 2016.
Lastes ned som pdf her

For å få paringen anbefalt eller godkjent, må tispeeier sende paringsforespørsel til avlsrådet for beagle: nilst@neanett.no eller fylle ut søknadskjema online her.

Avlsrådet har satt minimum behandlingstid til 14 dager, noe som innebærer at du som tispeeier må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares. 

Paringer som går gjennom avlsrådet vil bli oppdatert fortløpende, og det er et krav at tispeeier skal melde fra om:

 • Når tispa ble paret
 • Når valpene er født
 • Hvor mange valper som er født og fordeling på kjønn
 • Når alle valper fra kullet er solgt. 

Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes /anbefales:

 • Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.
 • Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).
 • Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.
 • Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.
 • Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.
 • Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.


Godkjente Paringer
Paret
25.des.2017
N VCH - Gullknapp's F-Eira, NO50498/14
Godkjennes paret med:
NJV-14 SE UCH - Maliwick's Oh Em Gee, SE14936/2014

Oppdretter:
Berit Seljåsen
Gullknappvn.370, 4820 Froland
Tlf: 975 04 514
Mail: beritseljaasen@hotmail.no