Header_ny3

Aktuelle valpekull og kriterier for tisper

Her finner du listen over godkjente og anbefalte paringer behandlet av Avlsrådet for Beagle. Her finner du også kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl.

NJ(D)CH = Norsk Jaktchampion
SE JCH = Svensk Jaktchampion 
FI JCH = Finsk Jaktchampion
NO UCH = Norsk Utstillingschampion
Trykk på hundens reg.nr og stamtavlen kommer opp. Stamtavlen på hannhunden inneholder fiktiv stamtavle med anbefalt/godkjent kombinasjon med tispe.
Trykk på hundens navn og bilde kommer opp om tilgjengelig.
Se hannhundlisten for mere informasjon om hannhunden.


Oppdatert pr.12.august 2018

Anbefalte Paringer

Valper født 18.juli
4 hanner
3 tisper
N J(D)CH N VCH- Mac Skofs Diana, NO48653/14
Anbefales paret med:
SE JCH - Sakin Terry, SE30966/2013

Oppdretter:
Ole Martin Almlid
Vang Mossingveien 116, 7630 Åsen
Tlf:917 55 412
Mail: Lineschulze@hotmail.com
Valper født 19.juni
2 hanner
4 tisper
N J(D)CH - Røsholmhøgda's Råa, NO51499/12
Anbefales paret med:
NORD FI J(D)CH N VCH - Skredbekkens Alces Bruno, NO45220/13

Oppdretter:
Eskil Nicolai Rønning
Kvennhusvegen 5, 7608 Levanger
Tlf:901 15 921
Mail: eskil_86@hotmail.com
Paret 13.Juli N JCH - Hålandsbotn L-Bella, NO45386/12
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Skrovelmyras Emil, SE32461/2011

Oppdretter:
Geir Håland
Trappestien 7, 4362 Vigrestad
Tlf:977 64 525
Mail: gehaa2@online.no
Valper født 9.Juli
6 hanner
1 tispe
N J(D)CH - Bråtåfjellas Klara, NO45447/12
Anbefales Paret med:
N SE J(D)CH - Tordenstjerne's One Step Up, NO37197/16

Oppdretter:
Knut Holth
Delingsrudveien 199, 1850 Mysen
Tlf:924 08 444
Mail: hilde.lund@eidsberg.kommune.no
Forventet paring
August/September
N J(D)CH - Våttåfjellets Raya, NO55576/14
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Skrovelmyras Emil, SE32461/2011

Oppdretter:
Nils T.Kjøsnes
Skarodden 18, 7580 Selbu
Tlf:996 19 090
Mail: nilst@neanett.no       
Forventet paring
Oktober
J - Martha Hunt, NO46902/15
Anbefales paret med:
J - Lemmenlaakson Jysky, FI24176/16
N J(D)CH N UCH - Mac Skofs Champ, NO38565/12

Oppdretter:
Ingeborg Kvernberg Brede
Johan Richters gate 3, 7300 Orkanger
Tlf:469 13 223
Mail: ingeborg.brede@gmail.com
Paret 13.juli J - Nikita Weinlinie, CLP/BEA/7128
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH N UCH - Tordenstjerne's One Step Up, NO37197/16

Oppdretter:
Anne- Katherine Danielsen
Dæhlinvegen 15, 2730 Lunner
Tlf:909 17 167/924 24 800
Mail: chsyvert@online.no
Forventet paring
desember 2018
J - Røsholmhøgda's Lady, NO40467/16
Anbefales paret med:
J - Ringo, NO37073/13
J - Tyriberget's Timmy, NO37352/11
N J(D)CH - Vangsmarka's A-Cooper, NO48790/16

Oppdretter:
Linda Mathiesen
Åsheimveien 1, 3475 Sætre
Tlf:948 73 993
Mail: Erichmm@online.no

KRITERIER TISPER

Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:

 • Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve og/eller ha begge foreldrene jaktpremiert og/eller ha minst to (2) jaktpremierte helsøsken eller avkom.
 • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
 • Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm.
 • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
 • Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Vi oppfordrer hundeeiere til å MLS teste tisper som er tenkt brukt i avl.

Øvrige retningslinjer:

Ønsker du å ha valpekull på tispa di, anbefaler vi at du tar kontakt med avlsrådet for Beagle. Avlsrådet kan hjelpe deg med å finne egnet hannhund. Alle anbefalinger/godkjenninger vil forløpende bli publisert på vår hjemmeside, og vil i tillegg stå på valpelisten som valpeformidler sender ut ved forespørsel. Dette vil være til stor hjelp når du skal selge valpene.
 
Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her.
Se også gjerne på NKK's reviderte retningslinjer av juni 2016.
Lastes ned som pdf her

For å få paringen anbefalt eller godkjent, må tispeeier sende paringsforespørsel til avlsrådet for beagle: nilst@neanett.no eller fylle ut søknadskjema online her.

Avlsrådet har satt minimum behandlingstid til 14 dager, noe som innebærer at du som tispeeier må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares. 

Paringer som går gjennom avlsrådet vil bli oppdatert fortløpende, og det er et krav at tispeeier skal melde fra om:

 • Når tispa ble paret
 • Når valpene er født
 • Hvor mange valper som er født og fordeling på kjønn
 • Når alle valper fra kullet er solgt. 

Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes /anbefales:

 • Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.
 • Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).
 • Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.
 • Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.
 • Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.
 • Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.


Godkjente Paringer