Header_ny3

Aktuelle valpekull og kriterier for tisper

Her finner du listen over godkjente og anbefalte paringer behandlet av Avlsrådet for Beagle. Her finner du også kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl.

NJ(D)CH = Norsk Jaktchampion
SE JCH = Svensk Jaktchampion 
FI JCH = Finsk Jaktchampion
NO UCH = Norsk Utstillingschampion
Trykk på hundens reg.nr og stamtavlen kommer opp. Stamtavlen på hannhunden inneholder fiktiv stamtavle med anbefalt/godkjent kombinasjon med tispe.
Trykk på hundens navn og bilde kommer opp om tilgjengelig.
Se hannhundlisten for mere informasjon om hannhunden.


Oppdatert pr.24.januar 2023

Anbefalte paringer

Paret
30.des.22
J - Brodern's Ronja Røverdatter - NO54950/16
Anbefales paret med:
N SE J(D)CH N UCH - Kaldbbekkbråtan's Pekka - NO47674/17

Oppdretter:
Granheim, Odd Steinar
Krukhaugvegen 191
2635 TRETTEN
Tlf: 975 60 167
Mail: osgranheim@hotmail.com
Paret
22.des.22
J - Sætre Brukets Maja - NO45950/20
Anbefales paret med:
N SE UCH N BS CH SE VCH - McHaire No More MR Nice Guy - SE37171/2020

Oppdretter:
Nielsen, Tommy
Fransåsbakken 3
3475 SÆTRE
Tlf: 468 87 039
Mail: nielsento_@hotmail.com
Paret
1.des.22
J - Atinka - NO44876/19
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Dyrkamyra`s Nato - NO41332/14

Oppdretter:
Reitan, Tore
Momarkvegen 6
7606 LEVANGER
Tlf: 928 96 780
Mail: reitantore@gmail.com
Valper født
Tisper 2
Hanner 3
J - Ziva Blondie Weinlinie - CLP/BEA/8272
Anbefales paret med:
N UCH n J(D)CH - Aha Knerten's Proffen - NO33776/19

Oppdretter:
Rudsengen, Ole Gulbrand
Haakenstadlinna 25
2740 ROA
Tlf: 909 24 680
Mail: rudsengen@hotmail.com
Paring forv.
Januar
Aha Knerten's Frøya - NO39530/18
Anbefales paret med:
N UCH N JD(CH) - Aha Knerten's Proffen - NO33776/19
N J(D)CH – Bs BalderNO47717/16
N J(D)CH – Vangsmarka’s A-Cooper - NO48790/16

Oppdretter:
Westermoen, Sverre
Westermoenveien 19
4886 GRIMSTAD
Tlf: 917 94 886
Mail: sverrwest@gmail.com
Paring forv.
Januar
J - Hålandsbotns Aya - NO51225/17
Anbefales paret med:
J - Tordenstjerne's Jazz Man - NO31538/18

Oppdretter:
Simonsen,Stig-Allan
Skavikveien 44
9300 Finnsnes
Tlf: 901 71 917
Mail: stig_allan@hotmail.com
Paring forv.
Januar
N J(D)CH - Trollskogens T-P Heddy - NO44206/18
Anbefales paret med:
SE VCH SE N UCH SE N J(D)CH - Vistenas Dumbledore - SE35179/2016

Oppdretter:  
Skogen, Erik
Røyselandsveien 72
4516 MANDAL
Tlf: 902 02 904
Mail: eskogen@online.no
Paring forv.
Jan/febr.
J - Fresia - NO47547/17
Anbefales paret med:
J - Rocky - NO38503/16
N J(D)CH - Vangsmarka's A-Cooper - NO48790/16
N BS CH - Tyriberget's Tiko - NO39164/18

Oppdretter:
Holth, Knut
Delingsrudveien 199
1850 MYSEN
Tlf: 924 08 444
Mail: hildeml@hotmail.no
Paret
22 Jan.
J - Vabakkpotens Athea - NO40739/20
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Våttåfjellets Zucca - NO31542/19

Oppdretter:
Hårstad, Anny Marita
Vadbakkvegen 24
7057 JONSVATNET
Tlf: 934 67 815
Mail: annym87@hotmail.com
Paring forv.
Februar
J - Hålandsbotn Mina - NO56841/18
Anbefales paret med:
NO J(D)CH SE J(HA)CH - Vistenas Challe - SE16647/2016

Oppdretter:
Tønnesen, Bjørnar
Apalvegen 27
5416 STORD
Tlf: 916 11 309
Mail: bjornar.tonnesen@gmail.com
Paring forv.
Februar
J - Stabergsåsens Bixi - NO45173/17
Anbefales paret med:
J - CH Charlie - NO41286/17
N SE J(D)CH N UCH - Kaldbbekkbråtan's Pekka - NO47674/17
N J(D)CH – Bs BalderNO47717/16

Oppdretter:
Høistad, Petter
Jørgen Moes gt. 79
3612 KONGSBERG
Tlf: 952 19 974
Mail: hoistadp@gmail.com
Paring forv.
Feb/mars
N BS CH - Sætre Brukets Rally - NO37710/19
Anbefales paret med:
NO J(D)CH SE J(HA)CH - Vistenas Challe - SE16647/2016

Oppdretter:
Schøyen, Pia Charlotte
Klokkerudveien 83
1550 HØLEN
Tlf: 959 62 881
Mail: Pia@klokkerudgaard.no
Paring forv.
Feb/mars
N J(D)CH NMSP-22 - Gitmarkbakken's Nelli - NO40632/19
Anbefales paret med:
N J(D)CH – Bs BalderNO47717/16

Oppdretter:
Hægeland, Aslak
Homsveien 320
4580 LYNGDAL
Tlf: 415 51 450
Mail: aslakhageland@live.no
Paring forv.
Feb/mars
J - Varmlis CA Amie - NO49904/16
Anbefales paret med:
N SE UCH N BS CH SE VCH - McHaire No More MR Nice Guy - SE37171/2020
J - Raolex Apex - NO35832/21

Oppdretter:
Næss, Bente Myrslo
Reinsvegen 32
7717 STEINKJER
Tlf: 990 36 826
Mail: bente.myrslo.naess@gmail.com
Paring forv.
Mars
J - Raubergets Artimis - NO43343/20
Anbefales paret med:
N J(D)CH - Hålandsbotn Rolf - NO46873/19
J - Kullskogens Pk Caos - NO35969/17
J - Røsholmhøgdas Tøffen - NO44829/17

Oppdretter:
Hausstätter, Sylvi
Gausdalsvegen 325
2625 FÅBERG
Tlf: 483 94 905
Mail: hausstatter@gmail.com
Paring forv.
Mars/april
N J(D)CH - Våttåfjellets Saga - NO31537/19
Anbefales paret med:
J - Raolex Apex - NO35832/21

Oppdretter:
Kjøsnes, Nils
Skarodden 18
7580 SELBU
Tlf: 996 19 090
Mail: nilkjo@outlook.com
Paring forv.
April/mai
LV N SE UCH NORD VCH NORD J(D)CH - Aha Knerten's Liselotte - NO48380/14
Anbefales paret med:
SE N UCH SE (KOMBI) CH N J(D)CH SE VCH - Vistenas Dumbledore SE35179/2016

Oppdretter:
Hansen, Arve
Trudvangbakken 5
1597 MOSS
Tlf: 928 00 457
Mail: arvehans@online.no
Paring forv.
April/mai
J - Vidringstdadjegerens Frøya - NO58754/20
Anbefales paret med:
J - Lui - NO55351/21
N BS CH - Tyriberget's Tiko - NO39164/18
J - Max Manus - NO56389/20

Oppdretter:
Johansen, Kenneth
Sandveien 8 B
3058 SOLBERGMOEN
Tlf: 904 00 617
Mail: Fluepopper@hotmail.com


 


Godkjente paringer.

 


 

KRITERIER TISPER


Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:
Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).

Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.

Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.

Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.

Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.

Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).

Vi oppfordrer hundeeiere som tenker å bruke tispene sine i avl til å teste dem for MLS og Lafora epilepsi.
 
Øvrige retningslinjer:
Ønsker du å ha valpekull på tispa di, anbefaler vi at du tar kontakt med avlsrådet for Beagle. Avlsrådet kan hjelpe deg med å finne egnet hannhund. Alle anbefalinger/godkjenninger vil fortløpende bli publisert på vår hjemmeside og på valpelisten som valpeformidler sender ut ved forespørsel. Dette vil være til stor hjelp når du skal selge valpene.

Vi anbefaler også at du setter deg inn i Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her.

Se også gjerne på NKK's reviderte retningslinjer av juni 2018.
Lastes ned som pdf her.

For å få paringen anbefalt eller godkjent, må tispeeier sende paringsforespørsel til avlsrådet for beagle: nilkjo@outlook.com eller fylle ut søknadskjema online her.

Avlsrådet har satt minimum behandlingstid til 14 dager, noe som innebærer at du som tispeeier må ta kontakt med avlsrådet i god tid før tispen skal pares.

Paringer som går gjennom avlsrådet vil bli oppdatert fortløpende etter at paring er gjennomført og det er et krav at tispeeier skal melde fra om:

  • Når tispa ble paret
  • Når valpene er født
  • Hvor mange valper som er født og fordeling på kjønn
  • Når alle valpene er solgt.

Om avlsrådet ikke får oppdatering fra oppdretter innen rimelig tid så vil annonse på vår hjemmeside bli fjernet.
 
Paringer som krever ekstra tiltak eller som ikke godkjennes /anbefales:

Gjenparinger godkjennes/anbefales ikke av hensyn til det genetiske mangfold.

Avlsdyr som er bærer av MLS (N/MLS) og/eller Lafora epilepsi (N/LAF) blir bare godkjent/anbefalt i paringer med tisper/hannhund som er fri (N/N).

Avlsdyr som har MLS (MLS/MLS) og/eller Lafora epilepsi ((LAF/LAF) godkjennes/anbefales ikke brukt i avl.

Paringer som overstiger innavlsgrad på 6,25 % bør unngås.

Paringer som allerede er utført uten at avlsrådet har vært delaktig i prosessen i forkant. Dette med begrunnelse om at dersom det foreligger grunner til at paringen ikke burde gjennomføres eller at det burde utføres tester i forkant, så vil man ikke ha mulighet til dette.

Paringer hvor avlsdyr ikke oppfyller kriterier blir ikke godkjent/anbefalt uavhengig av hvilken begrunnelse som foreligger.