Header_ny3

Aktuelt

I Harehunden nr.3-21, med overskriften Rådyr-race, kom det ønske fra et av våre medlemmer om å utelukke rasen beagle fra jaktprøver på klovilt, noe som har skapt til dels store reaksjoner fra våre medlemmer.
Det ble gjort beskyldninger som tilsa at BRN kjører beagle som rase, NHKF og NKK inn i uføre, og det ble hevdet at ildsjelene i BRN har sin hovedinteresse i klovdyrjaging og viltspor.
Innlegget oppfordrer på flere punktet at de som ønsker å bedrive jakt på klovvilt skal kjøpe en annen hunderase, og søke medlemskap i andre forbund.
Styret i BRN anser at dette innlegget er utformet på en slik måte at det skader beaglens omdømme, BRN, og våre medlemmer på en uverdig måte, og tar derfor avstand fra dette innlegget.