Header_ny3

STATUTTER FOR ÅRETS HUND ALLE KATEGORIER I BEAGLE RINGEN NORGE.
 

Alle resultater gjelder oppnådd i gjeldende kalenderår.
Eier/eiere må være medlem i en Beagle-Ring, bosatt i Norge, og må være registrert medlem før resultatene kan regnes.
Eier må selv sørge for å søke om Årets Hund i de forskjellige kategorier. Maks gjeldende resultater fra 3 starter.
Eier kan selv velge fra hundens beste resultater samme kalender år.
Det er kun resultater oppnådd i Norge samme kalender år, som teller, med unntak av oppnådde titler i annet land.
 

SØKNADSFRISTEN ER 1. FEBRUAR: styret@beagleringen.no


 

Under, kan du finne oversikten over ÅRETS HUNDER i PDF format

  • (max 50 MB)
  • NB! Dersom en ved tildeling av Årets jakt og utstillings hund står igjen med to hunder på lik poengsum, skal premien tildeles den yngste av hundene.

Hunde eier må selv melde sin interesse ved å sende inn prøveresultater.
 

ÅRETS JAKTPRØVEHUND I BRN

Resultater for Årets Jaktprøvehund, gjelder for kalenderåret, og gjelder bare resultater oppnådd i Norge, (med unntak av NORD-M)
Bare norskeide hunder, eiet av medlem, kan konkurrere om tittelen. Bare de 3 beste resultatene i kalenderåret kan benyttes.

Dersom en ved kåring av Årets Jaktprøvehund står igjen med 2 hunder med lik poengsum, tilfaller yngste hund tittelen.

Poeng for titler gis kun det året tittelen oppnås.
Viltart 1.SP 2.SP 3.SP 1.ÅP 2.ÅP 3.ÅP
Hare 25 13 6 20 10 5
Rev 20 10 5 16 8 4
Rå/Hjort 16 8 4 13 6 3
NJ(d)ch tillegg 4 poeng.
NORD Jaktch tillegg 5 poeng.
INT.J.ch tillegg 6 poeng.
Individuell vinner av NM-SP gis 35 poeng ekstra.
Nr.2 gis 25 poeng
Nr.3 gis 15 poeng.
Individuell vinner av NORD-M inneværende år, gis 30 poeng.
Nr.2 gis 20 poeng.
Nr.3 gis 10 poeng.

ÅRETS UTSTILLINGSHUND I BRN


Resultater for Årets Utstillingshund gjelder bare for resultater oppnådd i Norge. Bare norskeide hunder, eiet av medlem, kan konkurrere om tittelen.
Bare de 3 beste resultatene i kalenderåret kan benyttes.

BIR-hunden får poeng som tilsvarer antall deltagende hunder i rasen.
BIM-hunden får like mange poeng som tilsvarer deltagende hunder av samme kjønn.
Nr. 2 beste hann/tispe, får 1 poeng mindre enn antall deltagende hunder av samme kjønn.
Nr. 3 beste hann/tispe får 2 poeng mindre enn beste hann/tispe.
Nr. 4 beste hann/tispe, får 3 poeng mindre enn beste hann/tispe.

BIS/BIG gis 5 poeng tillegg. BIS2/BIG2 gis 4 poeng i tillegg. BIS3/BIG3 gis 3 poeng i tillegg. BIS4/BIG4 gis 2 poeng i tillegg

Ved oppnåelse av NOUch, SEUch, FIUch, DKUch, gis i tillegg 5 poeng for hver tittel samme år. Ved oppnåelse av INT.Uch gis 10 poeng i tillegg.
Ved oppnåelse av NORD.Uch gis 15 poeng i tillegg.

ÅRETS BLODSPOR- og VILTSPORHUND I BRN


Årets sporhund gjelder både premiering på AK og EK-prøver oppnådd i kalenderåret. Kun de 3 beste resultatene oppnådd i Norge teller.
Bare norskeide hunder, eiet av medlem, kan konkurrere om tittelen. Ved poenglikhet, går yngre foran eldre

 
1.Ord.AK 2.Ord.AK 3.Ord.AK 1.Bev.AK 2.Bev.AK 3.Bev.AK EK-85-100 EK-75-84 EK-60-74
15 10 5 10 5 3 20 15 10

NM-vinner blodspor gis tillegg på 30 poeng.
Nr. 2 gis tillegg på 20 poeng.
Nr. 3 gis tillegg på 15 poeng.
Nr. 4 gis tillegg på 10 poeng.
Nr. 5 gis tillegg på 6 poeng.
Nr. 6 gis tillegg på 3 poeng.

Prøvevinner AK-prøve, gis 5 poeng.
Prøvevinner EK-prøve, gis 5 poeng.
NBLch – 5 poeng.
NV(f)ch – 10 poeng.
NORD-Vch – 10 poeng.
SEVch – 5 poeng,
DKVch – 5 poeng.
FIVch – 5 poeng.