Header_ny3

Nordisk Mesterskap 2020

Nordisk Mesterskap, vil i år arrangeres 20.11.2020
Sørlandet Harehundklubb, er arrangør.
All påmelding til uttak, gjøres via mail.
Se OM NORDISK MESTERSKAP

Påmelidng til mesterskapet, vil åpnes for webpåmelding senere i år.