Header_ny3

Beagle Ringen Aust Agder - 2018

LEDER Per Øyvind Erlandsen
Moen 15 
4885 Grimstad
poe@verdieniavfall.no
Tlf: 99799751
NESTLEDER Morten Åsen, Møretrømoen 4886 Grimstad   
salg@elektrosevice.as
Tlf: 95054501
KASSERER Ole Emil Aanjesen Pedersen, Huoddveien 46, 4821 Rykene.  oep92@hotmail.no
tlf: 93631003
SEKRETÆR Mariann Tronstad Lia, Møvikbakken 10, 4623 Kristiansand
marianntl@outlook.com
tlf:97714260
STYREMEDLEM Anders Haslestad, Molandsveien 1425, 4849 Arendal.  ahasles@broadpark.no
tlf: 97601658
VARA Aina Nusser Åsen, Møretrømoen 4886 Grimstad
ainanusser@yahoo.no
tlf: 94261808

Reinert Susort. Sørkollen 5, 4820 Froland, tlf:
reinertsusort@hotmail.com
99722432
HJEMMESIDE http://www.beagleringenaustagder.net
WEBMASTER Mariann Tronstad Lia, Møvikbakken 10, 4623 Kristiansand
marianntl@outlook.com
tlf:97714260
Juniorhandler i aksjon, Janne Erlandsen (Klikk for stort bilde)