Header_ny3

Innkallinger

Alle ringer kan sende inn "søknad" om å kunne avholde treff og årsmøte.
Ønsker Ringen å gjøre dette, send en mail til styret@beagleringen.no

OBS OBS OBS!!!
HEI.


STYRET I BEAGLE RINGEN NORGE MOTTOK MELDING FRA BEAGLE RINGEN ØSTLANDET AT DE IKKE KLARTE Å AVHOLDE ÅRSMØTE PÅ FENSTAD IDRETTSHUS PGA. CORONA SITUASJONEN.

BRN HAR NÅ FLYTTET ÅRSMØTE TIL SLOBRUA GJESTEGÅRD, SLOMARKA 4, 2100 SKARNES.

ÅRSMØTE START KL 14.00.

DET ER BESTILT ENKEL SERVERING, KAFFE/MINERALVANN I EGET LOKALE.

DET ER ÅPEN KAFETERIA FRA KL 10.00.

HUND MÅ VÆRE I BILEN.

VI HAR BLITT BEDT OM NAVNELISTE/MOBIL NR. TIL DELTAKERNE PÅ ÅRSMØTE SÅ GI OSS BESKJED OM DU KOMMER TIL E-POST beagleringen@hotmail.com

Innkalling til Årsmøte

 - Innkalling til Årsmøte                                                          - Kandidater på valg

 - Årsberettning                                                                     - Saksliste                                                                           
 - Regnskap     

 - Innkomne saker     - Vedlegg Beaglepokal        
                                 - Vedlegg uttakskritterier

 - Valgkomiteens innstilling

Fristen for å sende inn forslag til valgkomiteen ved leder Gitte Lindgren er utsatt til 7. mai 2021
Mail adr. : gitte_lindgren@me.com
Velge:
Leder for 2 år
2 Styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisor for 2 år
Valgkomite medlem for 1 år
Varakomite medlem for 1 år
Forslag eller saker medlemmer eller styret ønsker behandlet må innsendes innen 7. mai til Styret BRN. Mail: styret@beagleringen.no
For Styret
Leder
Arve Hanse