Header_ny3

Beagle helse

HD røntging av beagle i Norge

Den 01.01.2012 ble kravet om kjent HD status hos beagle opphevet av NKK. Det vil si at man ikke lenger trenger kjent HD status på foreldredyr ved registrering av valper hos NKK, og at det nå er frivillig om man ønsker å HD røntge beagler.


MLS - Musladin-Lueke Syndrom

MLS er en genetisk betinget tilvekstlidelse i fremfor alt ben, bindevev og hud. Tilstanden kalles også ”tight skin disease”, som kan oversettes til ”trang hud sykdom”. Den forårsakes av en mutasjon av et enkelt gen. MLS- mutationen forekommer hos hunder bare hos beaglerasen, men finnes også i en variant hos mennesker.

Lidelsen anses ha sin opprinnelse tilbake i tid, kanskje for mer enn 100 år siden og har deretter blitt spredd over alt i verden hvor det forekommer avl med beagle.  Symptomene synes ikke på den nyfødte valpen, men merkes oftest først etter 8 ukers alder når valpen allerede har rukket å bli overlevert til sine nye eiere. Lidelsen er vanligvis fullt utviklet ved ett års alder.

Spesielt karakteristiske tegn hos valper med MLS er korte tær på forben eller alle fire ben, brettet og høyt ansatte ører på flat skalle med ekstra brusk i dem, skrå stilte smale øyne (der av navnet Chinese Beagle Syndrom), krokete ben og veldig tykk og stram hud. Valper med MLS er liten av vekst med et veldig stivt ganglag. De korte tærne gjør at de står og går som en ballerina (se bilde). Imidlertid er det viktig å merke seg at ikke alle valper viser alle tegn/symptomer på lidelsen. Beagler med MLS beskrives for øvrig som uvanlig trivelige og sosiale, noe som forøvrig også gjelder mennesker med lignende lidelse. Beagler med MLS lever et godt liv og kan bli gamle, men de er ikke egnet til jakt på grunn av ovennevnte symptomer.

MLS har blitt aktualisert nå på bakgrunn av at det i perioden 2008-2010 er blitt født 2 valpekull i Norge og 2 valpekull i Sverige, der avkom har MLS, og i tillegg fins det et kjent kull i Sverige fra 1999 og 6 rammede kull i Finland. Det er ikke usannsynlig at det har forekommet ganske mange flere tilfeller gjennom årenes løp, men at man da ikke var klar over hvilken sykdom det handlet om. MLS ble beskrevet vitenskapelig for første gang så sent som 1990.

En annen grunn til at avlsrådet for beagle tar tak i problemstillingen er at det nylig er blitt utviklet en gentest for MLS. Dette innebærer at hunder fra linjer hvor MLS har forekommet, nå på et enkelt vis kan testes før de går i avl, for på det viset unngå at det fødes valper med MLS. Avlsrådene i Finland, Sverige og Norge gjør nå en felles satsning med hjelp av stamtavler og gentester på å spore anleggsbærere og stoppe videre spredning av lidelsen. Til dette arbeidet trenger vi oppdretteres og hannhundeieres lojale hjelp. Gentesten gjøres med en enkelt munnsvab for DNA prøve, som sendes til et laboratorium i USA. Kostnaden er for tiden 50 dollar (cirka 300 kr) og prøvesvaret foreligger etter cirka to uker.  (Tilsvarer cirka 3 % av valpeprisen).

Tekst: Janne Sandbakken