Header_ny3

Uttakskriterier til Nordisk Mesterskap for Beagle


Vedtatt på RS 31.01.2015 revidert på RS 27/1-2018

Frist for å søke om deltakelse i Nordisk Mesterskap er 1. april.
Uttakskriterier:
- Hundeeier melder skriftlig sin interesse til BRN senest 1 april, med kopi til avlsrådet,der man oppgir følgende informasjon;

  • Hundens reg. nr, navn og titler.
  • Premieringer på prøver de siste 2 år, kun norske resultater er gjeldende.
  • Eiers navn og adresse.
  • Medlemskap i Harehundklubb og lokal Beagle Ring.

Informasjonen sendes til nordisk@beagleringen.no

- De 3 beste jaktprøvepremieringer oppnådd i Norge og på hare de siste 2 år.
Premieringene skal være gjort for tre (3) ulike dommere. Minst en prøve skal være SP.
- Ved poeng likhet taes ut den hund med beste gjennomsnitt konkurransepoeng på samtlige 3 tellende prøver.
(rådyr, hjort og premiering på rev skal ikke tas med)
- Ved fortsatt poenglikhet tas ut den hund med høyest snitt på samtlige SP-prøver siste 2 år
(Premiering oppnådd på rådyr, hjort og rev teller ikke)
- Det er viktig å ta ut hunder av en slik jaktlig kvalitet på hare, at Beagle Ringen Norge som lag har mulighet til å vinne mesterskapet.
- Det deltar 3 hunder fra hvert land, tillatt losdyr er kun hare.
- Tisper med løpetid får ikke starte på Nordisk mesterskap, og må, om løpetid inntreffer i forbindelse med Nordisk mesterskap, overlate plassen til første reserve.
- For å bli uttatt som representant for Norge ved deltagelse ved Nordisk Mesterskap for beagle, må eieren inneha gyldig medlemskap hos følgende:

  • Lokal Beagle Ring- fordi BRN betaler for opphold og er med som samarbeidspartner til FBK og SBlK i dette arrangementet
  • En Harehundklubb- fordi NHKF yter BRN økonomisk støtte i forbindelse med Nordisk mesterskap arrangementet.

-Avlsrådet for Beagle rangerer påmeldte hunder og oversender sin innstilling til BRN innen 1.mai.
Avlsrådet skal sammen med innstilling vedlegge ved en begrunnelse for rangering over innmeldte hunder.
- Innen 1.juni vil BRN offentliggjør hvilke hunder som er uttatt, og hvilke hunder som er reserver.
- Uttaket offentliggjøres på BRN hjemmeside. www.beagleringen.no
- Deltakere på det norske laget dekker selv kostnader ved reise til og fra Nordisk Mesterskap arrangement.
- Deltakere på det norske laget må påregne å ta med lagleder og medlem av avlsråd som passasjer på reisen til standkvarter for Nordisk mesterskap.
Deltaker skal ikke påføres ekstra kostnader ved dette. BRN dekker reise og opphold for lagleder. Lagleder oppnevnes av BRN.


- Endring i kriterier for uttak til Nordisk Mesterskap er en Representantskapssak, og skal behandles der.
BRN kan ikke endre på uttakskriteriene uten et RS vedtak.
- Dersom personer med verv i BRN eller Avlsrådet for Beagle står oppført som eier eller deleier til hund som er søkt uttatt til Nordisk Mesterskap, er vedkommende inhabil i uttaket av hunder til Nordisk Mesterskap for beagle.

Beagle-Ringen Norge
Styret BRN